Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:02:37:30
Teplota [°C]:8.7
Vlhkost [%]:71.9
Tlak [hPa]:1008.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NEE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:02:34:50
Stav:100 %
Dnes je 08.07.2020
Nora
Úvodní stránka > Úřední deska > 2007 > Podrobnosti záznamu

Obchodní veřejná soutěž

Vyvěšeno: 29.06.07 (09:00) -- 01.08.07          

PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/1 la. PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, D!Č: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A. vložka 6664

Věc

Obchodní veřejná soutěž - datum konání 31.7.2007 - katastrální území Dlouhý Újezd

Ve smyslu zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašujeme na den 31. 7. 2007 obchodní veřejnou soutěž na prodej zemědělských pozemků.

Za vyhlášení prodeje podle odst. 2 § 8 výše uvedeného zákona se považuje první den vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.

Vzhledem k tomu, že prodávané pozemky se nacházejí v územním obvodu obce Dlouhý Újezd, vyvěste prosím, informaci o vyhlášení obchodní veřejné soutěže a „Seznam vyhlášených soutěži na prodej pozemků" na úřední desce obecního úřadu od 1.7.2007 (nejpozději 30 dnů před konáním OVS) do 22.8.2007.

Potvrzení o vyvěšení a sejmutí daného „Seznamu vyhlášených soutěží na prodej pozemků" zašlete zpět na naše územní pracoviště PF ČR.

Pozemkový fond České republiky Vedoucí územního pracoviště
ING. TOMÁŠ VOLÍN

Seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků v okrese Tachov

Pozemkový fond ČR, uzemní pracovišti Tachov, Luční 1791, 347 01 Tachov, tel.: 374751211
Variabilní symbol kauce Obec Katastrální území Druh evidence/Parcelní číslo Druh pozemku Výměra pozemku v ha Vyhlašovaná min. cena pro 1. kolo v Kč Stanovená kauce v Kč
98S0731 Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd EN 178/2 ostatní plocha 0,0148 5 330 Kč 0 Kč
9980731 Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd EN211/1 ostatní plocha 1,5124 56 920 Kč 1 900 Kč
10080731 Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd EN 219/4 ostatní plocha 0,4385 21 090 Kč 0 Kč
10180731 Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd EN 220/1 ostatní plocha 2,3852 34 480 Kč 0 Kč
10280731 Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd EN 316/2 ostatní plocha 0,3662 16 760 Kč 0 Kč
10380731 Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd KN 684/2 trvalý travní porost 0,3009 17 800 Kč 0 Kč
10480731 Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd KN 1068/1 ostatní plocha 0,0285 690 Kč 0 Kč
10580731 Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd KN 1302/1 ostatní plocha 0,9381 14 570 Kč 0 Kč

Soutěže na výše uvedené pozemky se konají v sídle výše uvedeného pracoviště PF ČR Tachov, Luční 1791, 347 01 Tachov, patro přízemí, č. místnosti 3, dne 31.7.2007

Prezence účastníků soutěží se koná od 7.30 hod. do 8.00 hod.

Časy zahájení soutěží na jednotlivé pozemky budou účastníkům soutěži sděleny bezprostředné po prezenci s tím, že budou vyvěšeny na vývěsní desce výše uvedeného pracoviště PF ČR.

Opakování soutěže

v případě, že soutěž nebude mít vítěze, vyhlašuje se opakovaná soutěž na den 22.8.2007, a to za stejných podmínek, včetně doby prezence a stanovené kauce.

Informace o opakované soutěži na prodej jednotlivých pozemků se zveřejní na vývěsní desce výše uvedeného pracoviště PF ČR.

Upozornění

v případě, že soutěž bude mít protokolem určeného vítěze, opakovaná soutěž vyhlášená tímto inzerátem se nekoná.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8247x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 22:55 23.06.