Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2007 > Podrobnosti záznamu

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 16.08.07 (09:00) -- 01.09.07          
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2007

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) oznamuje v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydání opatření obecné povahy č. 1/2007 - změna č. 3 územního plánu obce Dlouhý Újezd, které vydalo na svém zasedání dne 15. 8. 2007 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve správním území obce Dlouhý Újezd, dotčených změnou 6. 1 územního plánu obce Dlouhý Újezd.

Opatření obecné povahy č. 1/2007 je zveřejněno v úplné podobě na internetových stránkách Obecního úřadu Dlouhý Újezd.

Textová a grafická část včetně dokladů je v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona uložena u obce a též u pořizovatele změny územního plánu - odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Tachově.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7704x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 17:34 12.08.