Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:02:12:41
Teplota [°C]:8.9
Vlhkost [%]:71.3
Tlak [hPa]:1008.7
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NEE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:02:10:01
Stav:100 %
Dnes je 08.07.2020
Nora
Úvodní stránka > Úřední deska > 2007 > Podrobnosti záznamu

Návrh rozpočtu 2008

Vyvěšeno: 21.11.07 (09:00) -- 06.12.07          

Návrh rozpočtu na rok 2008 sestavený 20.11.2007 v Kč na dvě desetinná místa

00573761

Název a sídlo vykazující jednotky: Obecní úřad Dlouhý Újezd

I. Rozpočtové příjmy
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Změny návrh  
a b   1 2 3
0000          
0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. 460 000,00    
0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob za sam. výd .čin 260 000,00    
0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 30 000,00    
0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 560 000,00    
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 850 000,00    
0000 1337 Poplatek za Iikvidaci komunálního odpadu 170 000,00    
0000 1341 Poplatek ze psů 6 100,00    
0000 1361 Správní poplatky 3 900,00    
0000 1511 Daň z nemovitostí 160 000,00    
0000 2481 Příjmy od dlužníků za realizace záruk 0,00    
0000 411 NI př. transl. ze st.r. v rám. souh. dotv 10 000,00    
0000 4116 Ost. NI př. transfer. ze státního rozp. 10 000,00    
0000 4122 NI př. transf. od krajů 2 000,00    
0000 ****   2 522 000,00    
2310 Pitní voda    
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00    
2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 90 000,00    
2310 ****   170 900,00    
3382 Zájmová činnost v kultuře    
3382 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás. 30 000,00    
3392 ****   30 000,00    
3613 Nebytové hospodářství    
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás. 72 000,00    
3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55 000,00    
3613 ****   127 000,00    
3619 Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářst    
3619 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás. 15 000,00    
3619 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 35 000,00    
3619 ****   60 000,00    
3639 Komunální služby a územní rozvoj J.n.    
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 450 000,00    
3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nem a jejich čas. 0,00    
3639 ****   450 000,00    
6171 Činnost místní správy    
6171 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 7 000,00    
6171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00    
6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000,00    
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00    
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 9 000,00    
6171 ****   46 000,00    
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací    
6310 2141 Příjmy z úroků 30 000,00    
6310 ****   30 000,00    
Celkem   3 426 000,00    

II. Rozpočtové výdaje 2008

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu změny rozpočtu  
a b   1 1 3
3392 171 výdaje na dodavatel. zajišt. opravy a údrž 20 000,00    
3392 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 18 000.00    
3392 ****   115 000,00    
3419 Ost. tělovýchovná činnost    
3419 5222 Neinv. transf. občanským sdružením 80 000,00    
3419 ****   80 000,00    
3513 Lékařská služba první pomoci    
3513 5221 Neinv. transfer. obecně prosp. společnostem 4 000,00    
3513 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organ. 15 000,00    
3513 ****   19 000,00    
3612 Bytové hospodářství    
3612 5153 Plyn 18 000,00    
3612 5154 Elektrická energie 16 000,00    
3612 ****   34 000,00    
3631 Veřejné osvětlení    
3631 5154 Elektrická energie 50 000,00    
3631 2171 Výdaje na dodavatel. zajišt. opravy a údrž 20 000,00    
3831 ****   70 000,00    
3833 Výstavba a údržba místních inženýr. sítí    
3633 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00    
3833 ****   2 000 000,00    
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů    
3721 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00    
3721 ****   45 000,00    
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů    
3722 5169 Nákup ostatních služeb 240 000,00    
3722 ****   240 000,00    
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů    
3723 5169 Nákup ostatních služeb 0,00    
3723 ****   0,00    
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň    
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00    
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00    
3745 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00    
3746 ****   55 000,00    
6612 Požární ochrana - dobr. část    
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00    
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00    
2144 Ostatní služby    
2144 5154 Elektrická energie 40 000,00    
2144 ****   40 000,00    
2212 Silnice    
2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00    
2212 ****   20 000,00    
2219 Ost záležitosti pozemních komunikací    
2219 5171 Výdaje na dodavatal. zajišt. opravy a údrž 30 000,00    
2219 ****   30 000,00    
2221 Provoz veřejné silniční dopravy    
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 18 000,00    
2221 ****   18 000,00    
2310 Pitná voda    
2310 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00    
2310 5154 Elektrická energie 6 000,00    
2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00    
2310 5171 Výdaje na dodavatel. zajišt. opravy a udrž 60 000,00    
2310 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 125 600,00    
2310 ****   218 600,00    
2321 Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly    
2321 5171 Výdaje na dodavatel. zajišt. opravy a udrž 10 000.00    
2321 ****   10 000,00    
3113 Základní školy    
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 180 000,00    
3113 ****   180 000,00    
3314 Činnosti knihovnické    
3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000,00    
3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00    
3314 ****   14 000,00    
3319 Ost. záležitosti kultury    
3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00    
3319 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00    
3319 ****   30 000,00    
3392 Zájmová činnost v kultuře    
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00    
3392 5139 Nákup materiálu j.n. 22 000,00    
3392 5153 Plyn 0,00    
3392 5154 Elektrická energie 40 000,00    
3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00    
5512 5153 Plyn 8 000,00    
5512 5154 Elektrická energie 6 000,00    
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 000,00    
5512 5171 Výdaje na dodavatel. zajišt. opravy a údrž 12 000,00    
5512 ****   53 000,00    
6112 Zastupitelstva obcí    
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 395 000,00    
6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. i př. na st. p. z. 70 000,00    
6112 5032 Pov poj. na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00    
6112 ****   490 000,00    
6171 Činnost místní správy    
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 140 000,00    
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000,00    
6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z. 71 000,00    
6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00    
6171 5036 Pov. poj. na úrazové pojištění 3 200,00    
6171 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 3 000,00    
6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 12 000,00    
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 000,00    
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00    
6171 5161 Služby pošt 3 200,00    
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 27 000,00    
6171 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00    
6171 5165 Nájemné za půdu 2 000,00    
6171 5167 Služby školení a vzděláváni 8 000,00    
6171 5169 Nákup ostatních služeb 84 000,00    
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00    
6171 5194 Věcné dary 15 000,00    
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00    
6171 5361 Nákup kolků 3 000,00    
6171 5362 Platby daní i poplatků st rozpočtu 50 000,00    
6171 5482 Dary obyvatelstvu 5 000,00    
6171 ****   695 400,00    
Celkem   4 425 000,00    

Schodek bude hrazen finančím zůstatkem minulých let

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8113x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 22:55 23.06.