Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:21:44:42
Teplota [°C]:10.7
Vlhkost [%]:64.3
Tlak [hPa]:1017.2
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:W
Aktuální stav vodojemu:
Čas:21:44:53
Stav:90.4 %
Dnes je 12.07.2020
Bořek
Úvodní stránka > Úřední deska > 2008 > Podrobnosti záznamu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Vyvěšeno: 24.01.08 (09:00) -- 10.02.08          

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálního odpadu.

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd se na svém zasedáni dne 18.1.2008 usnesením č. 1/2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a v souladu s § 10 zákona č. 128/200 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst, 2 písm. i) zákona č. 128/200 Sb., O obcích (obecní zřízení), tuto obecné závaznou vyhlášku:

Článek 3
Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2a) a 2b) této vyhláška činí 500 Kč a je tvořena

  1. z částky 250 Kč za kalendářní rok
  2. z Částky 250 Kč za kalendářní rok a je určena podílem nákladů na netříděný komunální odpad - domovní

Skutečné náklady na svoz netříděného komunálního odpadu - domovního
jsou 209 238
počet poplatníků s trvalým pobytem 341
počet staveb sloužícím k rekreaci 7
celkem poplatníků 348
skutečné náklady na poplatníka 601 Kč

Celková výše poplatku na rok 2008 činí na 1 poplatníka 500 Kč.

Obecné závazná vyhláška č. 1/2008 nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 a ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č.2/2005 zůstávají beze změny.

 

Milan Němec, místostarosta
Alena Kořínková, starostka

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8218x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.