Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:07:50:50
Teplota [°C]:12.6
Vlhkost [%]:78
Tlak [hPa]:1011.3
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:07:49:48
Stav:100 %
Dnes je 11.07.2020
Olga
Úvodní stránka > Úřední deska > 2008 > Podrobnosti záznamu

Oznámení

Vyvěšeno: 18.03.08 (09:00) -- 03.04.08          

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Tachov

spisová zn.: 035/BPEJ/l/A
naše zn.: 437/2008-130731

vyřizuje: Zdenka Pšenáková
tel: 374 705 389, fax: 374 705 392
email: zdenka.psenakova@mze.cz

T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

dne 12. března 2008

Oznámení

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb, , zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. (dále jen zákon) oznamuje ve smyslu § 3 odst 3 a 4 vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, v platném znění zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) v katastrálním území Dlouhý Újezd, Obec Dlouhý Újezd.

Aktualizace bude provedena v rozsahu celého katastrálního území dle skutečností zjištěných v průběhu terénního šetření.

Terénní šetření pro aktualizaci bude provedeno v termínu do 30.5.2008, návrhy aktualizace BPEJ a změněné mapy BPEJ budou vyloženy k veřejnému nahlédnutí na MZe, Pozemkovém úřadě Tachov a na Obecním úřadě v Dlouhém Újezdě.

Toto oznámení o zahájení aktualizace BPEJ bude vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce MZe, Pozemkového úřadu Tachov a Obecního úřadu v Dlouhém Újezdě.

Ing. Vladimír Svoboda, ředitel

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8160x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.