Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:21:01:34
Teplota [°C]:13.1
Vlhkost [%]:58.9
Tlak [hPa]:1016.5
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:20:59:48
Stav:95.6 %
Dnes je 12.07.2020
Bořek
Úvodní stránka > Úřední deska > 2008 > Podrobnosti záznamu

Závěrečný účet obce Dlouhý Újezd za rok 2007

Vyvěšeno: 18.04.08 (09:00) -- 07.05.08          

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd na svém zasedání dne 28.3.2007 odsouhlasilo Schválený rozpočet na rok 2007. Od počátku roku do dne schválení rozpočtu hospodařila obec Podle rozpočtového provizoria, které bylo schváleno OZ dne 1.11.2006. Během rozpočtového provizoria byly z účtu hrazeny pouze nezbytné výdaje.

Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2007 (údaje jsou v tis. Kč)

Třídy - Druh třídy Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12. % plnění SR %plnění UR
1-Daňové příjmy 2 182 572 2 754 2 754 126,20 100,00
2-Nedaňové příjmy 363 69 432 432 119,00 100,00
3-Kapitálově příjmy 100 448 548 548 548,60 100,00
4-Přijaté dotace 5 122 127 127 2 550,00 100,00
Příjmy celkem 2 650 1 211 3 861 3 861 145,80 100,00
5-Běžné výdaje 2 420 260 2 680 2 680 110,80 100,00
6-Kapitálové výdaje 1 100 -540 560 560 50,82 100,00
Výdaje celkem 3 520 -280 3 240 3 240 92,03 100,00
Saldo příjmu-výdajů -870 1 491 621 621 249,10 249,10
8-Financování  
Přijaté úvěry a půjčky  
Splátky úvěru  
Fond rezerv  
Fondy-ostatní  
Prostředky minulých let 870 -1 491 -621 -621 249,10 249,10
Financování celkem 870 -1 491 -621 -621 249,10 249,10
Přebytek(-),ztráta(+)

Obec hospodařila v roce 2007 v souladu se schváleným rozpočtem, respektive v souladu S rozpočtem jehož změny schválilo OZ v rozpočtových opatřeních.

Rozpočtové opatření č.l přijato na zasedání OZ dne 6.6.2007 změny k 7.6.2007
Rozpočtové opatření č.2 přijato na zasedání OZ dne 10.10.2007 změny k 11.10.2007
Rozpočtové opatření č.3 přijato na zasedání OZ dne 6.1.2008 změny k 31.12.2007

Přehled dotací,které obec obdržela v roce 2007 a jejich čerpání:
Položka UZ text skutečnost čerpaní
1124   Příspěvek KU obci 7 327 7 327
4116 13101 Veřejně prosp. práce UP 118 790 118 790
4122   Příspěvek KU hasiči 1370 1370

Příspěvky ze státního rozpočtu byly 100% vyčerpány

Obecní zastupitelstvo v roce 2007 dle schváleného rozpočtu a rozpočtových změn poskytlo finanční příspěvky těmto organizacím:
  • SPARTA Dlouhý Újezd 109 000 Kč na zajištění chodu klubu
  • Záchranná služba Tachov 12 466,50 Kč na rychlou záchranní službu
  • MKS Tachov 1 020 Kč na propagaci regionu

Finanční prostředky v roce 2007 vykazují narůst 622 876,46 Kč především z důvodu neprovedení investičního záměru a navýšení rozpočtových příjmu v roce. Na konci roku 2007 je zůstatek na bankovním účtu 2 718 708,11 Kč.

Závazky ke konci roku jsou jen ze zálohových faktur elektrika plyn ve výši 65 451,50 Kč.

Pohledávky ve výši 634 803,30 tvoří 600 000 Kč vymáhána pohledávka soudem. Ostatní část tvoří provozní pohledávky nájmu a občanů.

Přezkoumání hospodaření obce Dlouhý Újezd:

Obec Dlouhý Újezd na základě zákona o obcích požádala dne 15.4.2006 o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 odbor kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje. Přezkoumání provedly pani Miroslava Velíšková - vedoucí a kontroloři Miroslav Berka, Jiřina Lišková dne 2.4.2008 s následujícím závěrem :

Chyba - mylně účtováno o dlouhodobém hmotném majetku - řebřík
Chyba - závěrečný účet 2006 neobsahoval rozpis přijatých dotací
Chyba - nebyla přesně stanovena pravidla rozpočtového provizoria 2007
Chyba - neprovádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce

Závěr:

Závěrem lze konstatovat ,že obec Dlouhý Újezd v roce 2007 hospodařila se schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem, jehož změny schválilo OZ bez vymezené pravomoci starostce při provádění rozpočtových opatření.

Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěné závažné nedostatky,které by bránili schválení Závěrečného účtu obce za rok 2007.

Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb. v platném znění, za rok 2007 s výhradou odstranit chyby z roku 2007 zjištěné auditem do konce dubna
- proúčtovat řebřík do DHIM
- vymezit pravomoc starostovy k při provádění rozpočtových opatření

Přílohy:

  • Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
  • Výkaz Fin2-112M/výkaz 40/ - k nahlédnutí na OÚ
  • Úč OÚPO 3-02/rozvaha-výkaz 60/ - k nahlédnutí na OÚ
  • Úč OÚPO 5-02/příloha-výkaz 62/ - k nahlédnutí na OÚ

 

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8020x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.