Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:07:50:00
Teplota [°C]:14.9
Vlhkost [%]:71.4
Tlak [hPa]:1012
Rychl. větru [m/s]:1.2
Směr větru:W
Aktuální stav vodojemu:
Čas:07:49:52
Stav:100 %
Dnes je 14.07.2020
Karolína
Úvodní stránka > Úřední deska > 2008 > Podrobnosti záznamu

Veřejné zasedání zastupitelstva - zápis

Vyvěšeno: 26.06.08 (09:00) -- 26.07.08          

Veřejné zasedání ZO Dlouhý Újezd č. 8/2008 konané dne 25.6.2008 Od 18.00 hodin - Kulturní dům

Zasedání bylo řádně svoláno a ohlášeno, přítomno 5 členů zastupitelstva.

Pověřeni:
zapisovatel: Pavla Chejnovská
ověřovatelé: Vladimír Chejnovský, Milan Němec

Pro 5

Program:

1. Kontrola usnesení

2. Odstoupení člena ZO

3. Žádost o umístění Fotovoltaických článků na střechu KD

4. Směna pozemku s PF - cesta ke Studánce

5. Pronájem sálu KD

Dovolte mi do dnešního zasedání přidat ještě další body.

6. Žádost o příspěvek nově vzniklému sdružení v obci

7. Vystoupení z MAS Český les

8. Rozvojový plán obce

9. Rozpočtové opatření

Souhlasíte s programem dnešního zasedání

Pro 5

 1. Usnesení z minulého zasedání od bodu 1 - 4 splněny, bod 5) smlouva s panem Bílým je uzavřena, dále pánům Procházkovi a Blatnickému pozemky zatím nelze prodat důvod - nebyl obci dán souhlas s dělením pozemku OÚPRR Tachov, probíhají další jednání, zájemci o prodej pozemků s tímto byli seznámeni. Dále výměna šoupat - šoupata jsou objednána, po dodání se uskuteční jejich výměna.

  Pro 5

  1. Odstoupení člena ZO pana Jiřího Andrleho: Jiří Andrle ze Sdružení KRÁSNÝ ÚJEZD písemně oznámil 16.6.2008, že odstupuje z funkce člena zastupitelstva obce Dlouhý Újezd a vzdává se svého mandátu.

   Zastupitelé odstoupení berou na vědomí.

  2. 18.6.2008 bylo výzvou oznámeno 1. náhradníkovi ze Sdružení KRÁSNÝ ÚJEZD, který vzešel z voleb roku 2006 panu Bohumilu Chejnosvskému, aby převzal uvolněný mandát člena ZO za odstupujícího p. Andrleho.

   Pan Chejnovský Bohumil členství přijal a složil slib zastupitele k rukám starostky obce.

  ZO bod 2a) a 2b) berou na vědomí.

  Pro 5

 2. Žádost o souhlasné stanovisko k umístění fotovoltaickýck článků na střešní konstrukci KD ZO nemají námitek k umístění článků na konstrukci střechy, následné sepsání nájemní smlouvy za podmínek oprava střechy na KD na náklady nájemníka a údržba po dobu nájmu dle uzavřené smlouvy.

  Pro 6

 3. Jednat s PF o směně nebo převodu pozemku na obec - celá cesta od firmy CHEJNOVSKÝ až ke Studánce začlenit do ÚZP obce .

  Pro 6

 4. Pronájem sálu KD - bezúplatný.

  ZO rozhodli o bezúplatném užívání sálu v KD:

  1. pro místní občana na rodinné oslavy (výročí, svatby)
  2. TJ Sparta Dlouhý Újezd oddíl stolního tenisu - zápasy a tréninky
  3. Místní hasiči - zábava a schůze
  4. Lukostřelci - tréninky
  5. Místní ženy - cvičení
  6. TJ Sparta Dlouhý Újezd oddíl kopané - taneční zábavy.

  Ostatní zájemci za úplatu.

  6 pro

 5. Nově vzniklé občanské sdružení „Orbita Hora Dlouhý Újezd", která má zájem zkvalitnit kulturní život v obci požádala o jednorázový příspěvek na zakoupení dataprojektoru v ceně cca 11 - 15.000 Kč, mají připraveno promítání filmů, dokumentů a fotografie, amatérské filmy vlastní i zapůjčené od občanů zachycující dění v obci, dále pořizovat další dokumentaci dění v naší obci a promítání filmu pro děti a dospělé.

  ZO rozhodli, dataprojektor zakoupí Obecní úřad Dlouhý Újezd a předá ho do správy Občanského sdružení Orbita Hora, v případě zániku sdružení zůstává dataprojektor ve vlastnictví obce.

  6 pro

 6. Na minulém zasedám ZO schválili vstup do MAS Zlatá cesta, tento byl zaslán na MAS Zlatá cesta Tachov a byli jsme přijati pod podmínkou vystoupit z MAS Český les.

  ZO schvalují vystoupení z MAS Český les ke dni 30.6.2008. ZO schvalují vstup do MAS Zlatá cesta ke dni 1.7.2008.

  5 pro 1 se zdržel

 7. Rozvojový plán obce Dlouhý Újezd na roky 2008 - 2015:

  ZO schválili zpracovaný rozvojový plán obce na roky 2008 - 2015 viz. příloha.

  6 pro

 8. Zastupitelé byli seznámeni s „Rozpočtovým opatřením k 30.6.200„ návrh byl vyvěšen 15 dní před zasedáním. ZO berou rozpočtové opatření na vědomí a schvaluji ho.

  6 pro

Diskuse:
 • P. Zušťáková - připomínka na zapáchající kanály - odpovězeno bylo by třeba zhotovit nové ve kterých by byly sifony.
 • p. Tipka - neposekaná cesta od Tachova do Újezda - připomínku předat p. Klikovi SUS, který má tuto cestu ve správě.
 • p. Stach - opravy zídky u potoka a vytrhání trávy - potok není náš, ale povodí Vltava, urgovat na pracovišti v Tachově.

Zapisovatel: Pavla Chejnovská
Ověřovatelé: Vladimír Chejnovský, Milan Němec

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8643x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.