Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:21:42:57
Teplota [°C]:10.8
Vlhkost [%]:64.2
Tlak [hPa]:1016.1
Rychl. větru [m/s]:0.5
Směr větru:W
Aktuální stav vodojemu:
Čas:21:39:49
Stav:89.5 %
Dnes je 12.07.2020
Bořek
Úvodní stránka > Úřední deska > 2008 > Podrobnosti záznamu

Návrh Plánu oblasti povodí Berounky

Vyvěšeno: 01.07.08 (09:00) -- 31.12.08          

Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Berounky a výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody

Povodí Vltavy, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Berounky ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje, Krajským úřadem Karlovarského kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují, že podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) vodního zákona a v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zpřístupňuje návrh Plánu oblasti povodí Berounky, k připomínkám veřejnosti.

Podrobné informace jsou k dispozici na adrese

v elektronické podobě

v listinné podobě k nahlédnutí

  • v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kontaktní osoba: Ing. Marie Hanušová, tel: 377 195 330, e-mail: marie.hanusova@kr-plzensky.cz
  • v budově generálního ředitelství státního podniku Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, kontaktní osoba: Ing. Lenka Dolejší, tel: 221 401 408, e-mail: dolejsi@pvl.cz
  • v budově závodu Berounka, Povodí Vltavy, státní podnik, Denisovo nábřeží 14, 304 20, Plzeň, kontaktní osoba: RNDr. Jindřich Duras Ph.D., tel: 377 308 352, e-mail: duras@pvl.cz

Svými připomínkami můžete ovlivnit obsah Plánu oblasti povodí Berounky

Připomínky lze podávat v termínu od 1.července 2008 do 31. prosince 2008

  • v písemné podobě na adresu: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
  • v elektronické podobě na e-mail: pop@pvl.cz

Připomínky musí být označeny „Návrh Plánu oblasti povodí Berounky“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby. Připomínky v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.

Připomínky budou vyhodnoceny do 60 dnů po uplynutí lhůty pro podávání připomínek formou zprávy, která bude po dobu 30 dnů zveřejněna v listinné podobě u správce povodí a příslušných krajských úřadů a elektronicky na portálu veřejné správy. Návrh plánu oblasti povodí, upravený na základě vyhodnocení připomínek, bude po souhlasném stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování předložen ke schválení příslušným krajským úřadům. Následně bude připravena konečná verze plánu pro schválení příslušnými kraji.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8904x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.