Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:07:34:06
Teplota [°C]:12.5
Vlhkost [%]:77.8
Tlak [hPa]:1011.2
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:N
Aktuální stav vodojemu:
Čas:07:29:48
Stav:96.2 %
Dnes je 11.07.2020
Olga
Úvodní stránka > Úřední deska > 2008 > Podrobnosti záznamu

Oznámení

Vyvěšeno: 11.08.08 (09:00) -- 12.09.08          

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Tachov

Spisová zn:O35/BPEJ/1/A
naše čj: 1504/2008-130731
vyřizuje: Zdenka Pšenáková, tel: 374 705 389, fax: 374 705 392
email: zdenka.psenakova@mze.cz
adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

V Tachově 30. července 2008

Oznámení

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona S. 53/2004 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. (dále jen zákon) oznamuje ve smyslu § 4 odst 1 vyhlášky č. 327/1998 Sb., v platném znění, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) a postup pro jejich vedení a aktualizaci, vyložení návrhu změn map BPEJ v katastrálním území Dlouhý Újezd, Obec Dlouhý Újezd k veřejnému nahlédnutí v době od 11.8.2008 do 11.9.2008. Návrh řešení je vystaven po dobu 30 dnů na úřední desce MZe, Pozemkového úřadu Tachov a na úřední desce Obecního úřadu v Dlouhém Újezdě. V této době je možno do návrhu nahlédnout a uplatnit k návrhu písemné vyjádření u Pozemkového úřadu Tachov. K později uplatněnému vyjádření nebude přihlédnuto.

Návrh změn map BPEJ je k dispozici v úřední dny na MZe, Pozemkový úřad Tachov (pondělí a středa od 8.00 - do 17.00 hod.) v kanceláři č. dv. 426 (druhé patro) a na Obecním úřadě v Dlouhém Újezdě (pondělí a středa: 8.00 -12.00, 15.00 - 17.00). Ostatní pracovní dny dle domluvy.

Toto oznámeni bude vyvěšeno po dobu 30-ti dnů na úřední desce MZe, Pozemkového úřadu Tachov a Obecního úřadu v Dlouhém Újezdě.

Ing. Vladimír Svoboda, ředitel

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8281x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.