Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:22:16:24
Teplota [°C]:10
Vlhkost [%]:66.4
Tlak [hPa]:1017
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:W
Aktuální stav vodojemu:
Čas:22:15:01
Stav:96 %
Dnes je 12.07.2020
Bořek
Úvodní stránka > Úřední deska > 2008 > Podrobnosti záznamu

Usnesení a zápis z veřejného zasedání č. 9/2008

Vyvěšeno: 31.10.08 (09:00) -- 20.11.08          

Veřejné zasedání ZO Dlouhý Újezd č. 9/2008

Konané dne 31.10.2008 od 18.00 hodin - Kulturní dům

Zasedání bylo řádně svoláno a ohlášeno, přítomno 6 členů zastupitelstva.

Pověřeni:
zapisovatel: Pavla Chejnovská
ověřovatelé: Bohumil Chejnovský, Milan Němec

Pro 6

Program:
 1. Kontrola usnesení
 2. Vodné a stočné na rok 2008
 3. Požadované pozemky od PÚ pro obec
 4. Prodej pozemků p. Blatnickému a p. Procházkovi
 5. Řešení pozemku 1261/1
 6. Doplnění kontrolního výboru

Dovolte mi do dnešního zasedání přidat ještě jeden bod - č. 7. pronájem obchodu
Souhlasíte s tímto programem

Pro 6

 1. Usnesení z minulého zasedání bylo splněno, až na bod jednání č.3 pronájem střechy k umístění fotovoltaických článků na střechu KD - žadatel od pronájmu ustoupil.

  Pro 6

 2. Vodné a stočné na rok 2008 je vypočteno dle skutečných nákladů od listopadu 2007 až do konce října 2008:

  Do nákladů na vodu se započítává údržba, nákup desifekčních prostředků, oprava šoupat na hlavním řádu, hygienické rozbory a poplatek za odběr podzemní vody CÚ Tachov.
  Náklady na vodu činily 432.982 Kč vratka z CÚ Tachov činila 91.680 Kč, skutečná cena se rovná 341.302 Kč.
  Vzhledem k vysokým nákladům ZO rozhodlo náklady na vodu rozložit do dvou splátek na rok 2008 - 1 splátka 170.651 Kč, na rok 2009 - 2 splátka 170.651 Kč
  výpočet vodného: 170.651 : 15.200 m3 = 11,28 = 11,00 + 5% = 11,60 = 12 Kč
  výsledná cena vody 12 Kč
  stočné: roční náklady 21.403,00 + 2 splátka oprava ČOV 67.094,00 = 88.497,00 Kč
  výpočet stočného: 88.497 : 15.200 - 5,82 + 5% = 6,10 = 6 KČ

  Vodné činí 12 Kč a stočné činí 6 Kč

  Pro 6

 3. Obec Dlouhý Újezd předala na Pozemkový úřad v Tachově požadavek převodu pozemků na obec v rámci pozemkových úprav v katastrálním území dlouhý Újezd, dále jsme podali požadavek na převod pozemků na obec dle ÚZP obce, rovněž při pozemkových úpravách v katastrálním území obce Dlouhý Újezd: Viz přílohy - 2x požadavek a 2x mapky

  Pro 6

 4. Prodeje pozemků p.p.č. 1336/6 a p.p.č. 1387/7 o celkové výměře 546 m2 panu Procházkovi a pozemky p.č.1336/7, 1337/8 a pod.p.č. 1068/2 o celkové výměře 484 m2 Blatnickému, které byly schváleny usnesením Č.7/2008 ze dne 5.5.2008, žádosti stále trvají za stejných podmínek, to je dohodnutá cena 20Kč za m2. Žádosti byly řádně vyvěšeny. Smlouvy budou sepsány, až proběhne pozemková úprava pozemků v obci, kterou se zajistí náhradní cesta ke Studánce, OÚPRR nám udělí souhlas s dělením pozemku, a tímto okamžikem může dojít k prodeji zmiňovaných pozemků, na které si žadatelé nechali zhotovit geometrické plány a sami je zaplatili.

  Pro 6

  18.20 se dostavila Členka ZO ing. Kolihová - můžeme pokračovat

 5. Řešení pozemku 1261/1.
  Pan Štěpáník požádal OÚ o odkoupení části pozemku 1261/1 za účelem zarovnání pozemku a opravy plotu. Současně byla oslovena paní Kliková, které část zmiňovaného pozemku též zasahuje do jejího vlastního pozemku, zda má zájem tuto část odkoupit, paní Kliková tuto možnost zamítla a chce celou část pozemku pro sebe.
  Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě mezi sousedy ZO rozhodli takto - Pozemek 12621/1 se stává nedělitelný a celý zůstává majetkem obce a do budoucna je neprodejný.

  7 pro

 6. Odstoupivší ZO pan Andrle nevykonává funkci Člena kontrolního výboru, je nutné zvolit nového člena KV, navržen je pan Bohumil Chejnovský - dávám hlasovat

  6 pro1 se zdržel
  Pan Bohumil Chejnovský je zvolen jako nový člen KV.

 7. Místní obchod: v obci proběhla anketa o místním obchodě, občané byli vyzváni k vyjádření se ke stavu v obchodě a zda má nadále provozovat obchod sl. Duspivová nebo obchod pronajmout Jednotě Tachov.
  Výsledek ankety viz příloha.
  Dále bylo vedeno velmi bouřlivé ústní jednání, ZO bylo dosti hrubě napadání příznivci sl. Duspivové, ostatní přítomní stav diskuse mlčky sledoval. ZO již před rokem požadovali rozšíření sortimentu zboží v obchodě a omezení rozlévání alkoholických nápojů přímo na prodejně, postávání podnapilých zákazníků v obchodě a obtěžování ostatních nakupujících.
  Slečna Duspivová loňského roku nápravu přislíbyla.
  Ke zlepšení za rok však nedošlo, proto došlo k hlasování ZO o nájemci místního obchodu.
  Nový nájemce navržena a schválena Jednota Tachov.

  4 pro 3 se zdrželi

  Starostka navrhla sl. Duspivové projednání s Jednotou její možnost nadále prodávat v obchodě jako zaměstnanec Jednoty. Toto sl. Duspivová razantně zamítla.
  Dále byla nabídnuta možnost výpovědi dohodou, nebo dle zákona 3 měsíční výpověď. Slečna Duspivová vyžaduje 3 měsíční výpověď.

 8. Informace pro občany:

  • Vánoční strom se bude opět rozsvěcet zajištěno pohoštění
  • Mikulášská nadílka
  • Od roku 2009 povinnost obce nechat vyvézt majitelům RD septik lx ročně, nebo majitelé musí doložit doklad od oprávněné osoby o vyvezení septiku
  • Opět jsme podali žádost na dotace

   1. víceúčelové hřiště a dětské hřiště
   2. výměna oken a dveří KD a Hasičárna
 9. p. Švábek Jaroslav st. podrobně vysvětlen výpočet vodného a stočného, dále vývoz septiků OÚ musí zajistit pro občana tuto službu a pak jí započítá do stočného, nebo občan si může nechat septik vyvézt sám, ale musí to být od oprávněné osoby a předložit potvrzení na obec tyto potvrzení se přiloží k provoznímu deníku ČOV.
  Tímto obec zajistí správný chod ČOV - Stabilizační nádrže( předložit při kontrole ).
 10. Přečten návrh na usnesení

  7 pro

Zapisovatel: Pavla Chejnovská
ověřovatelé: Bohumil Chejnovský, Milan Němec

Usnesení z veřejného zasedání ZO Dlouhý Újezd č. 9/2008

konané dne 31.11.2008

Schvaluje:
 1. Cenu vodného 12 Kč za m3 a stočného 6 Kč za m3 na rok 2008
 2. Požadavek převodu pozemků z Poz. úřadu Tachov na obec Dlouhý Újezd v rámci pozemkových úprav v katastrálním území Dlouhý Újezd (dva požadavky)
 3. Opětovně schvaluje prodej p.p.č. 1336/3 a l387/7 o celkové výměře 546 m2 p. Procházkovi za dohodnutou cenu 20 Kč m2, dále p.p.č. 1336/7, 1337/8 a 1068/2 o celkové výměře 484 m2 p. Blatnickému za dohodnutou cenu 20 Kč za m2. Toto již schváleno usnesením č.7/2008 dne 5.5.2008 - projednáno opětovně na žádost žadatelů.
 4. Řešení pozemku 1261/1 - zůstává majetkem obce a do budoucna je neprodejný
 5. Nového člena Kontrolního výboru pana Bohumila Chejnovského
 6. Jednotu Tachov jako nového nájemce místního obchodu
Ukládá:
 1. Předat výpověď slečně Duspivové
 2. Jednat s Jednotou Tachov

 

místostarosta - Milan Němec
starostka - Alena Kořínkova

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8977x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.