Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o zamýšleném převodu

Vyvěšeno: 03.03.09 (09:00) -- 03.06.09          

Pozemkový fond České republiky
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664
Adresa pro doručování: Pozemkový fond České republiky
územní pracoviště Tachov Luční 1791, 347 01

Oznámení o zamýšleném převodu

v souladu s ust. § 15 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby ....., ve znění pozdějších předpisů

1. oznamuje

zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu:

Obec Katastrální území Evidence Parcelní číslo státu Druh pozemku Podíl státu
Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd 2 1361/1 ostatní plochy 1/1
Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd 2 1361/2 ostatní plochy 1/1
Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd 2 1420/1 orná půda 1/1
Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd 2 1420/2 orná půda 1/1
Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd 2 988/35 orná půda 1/1

vedené u: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov

2. vyzývá

k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději 3.6.2009.

Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na územním pracovišti Pozemkového fondu ČR v Tachově.

Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese ÚP PF ČR, nebo je-li podání odevzdáno k poštovní přepravě.

Mekyňová Ivana, vedoucí ÚP PF ČR

Datum vytvoření předlohy k tisku: 02:17:48 10.08.20
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2009&udz=69
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd