Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:19:11:29
Teplota [°C]:1.9
Vlhkost [%]:84.6
Tlak [hPa]:1016.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:07:59:50
Stav:0 %
Dnes je 19.01.2020
Doubravka
Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 02.08.10 (09:00) -- 17.08.10          

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov

Spisová značka: 035/PÚ/l
naše značka: 1448/2010-130731
vyřizuje: Michaela Matysová, telefon: 374 705 389, fax: 374 705 392, email: michaela.matysova@mze.cz

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

v Tachově 2. srpna 2010

Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, jako věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že v řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Dlouhý Újezd, zahájených podle § 6 výše citovaného zákona a zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (řízeni o pozemkové úpravě zahájeno v době účinnosti zákona č. 71/1967 Sb. před 1.1.2006) byl ustanoven v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a dle § 5 odst. 5 a 6 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění
opatrovník - Obec Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov (IČO: 00573761) -zastoupená starostkou obce
pro neznámé dědice po panu Antonínu Vaňkovi, Bezručova 293, 338 02 Zbiroh zemřelý vlastník pozemků, u něhož dosud není určen přesný okruh dědiců.

Rozhodnutí čj. 1447/2010-130731 ze dne 2.8.2010 o ustanovení opatrovníka je přílohou této vyhlášky.

Odůvodnění:

Pozemkový úřad Tachov provádí v katastrálním území Dlouhý Újezd pozemkovou úpravu, jedním z účastníků řízeni je pan Vaněk Antonín, který během řízení o pozemkové úpravě zemřel. Doposud nebylo projednáno dědictví a není znám ani okruh dědiců. Pan Vaněk Antonín je veden v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Tachov na listu vlastnictví č. 198, jako spoluvlastník 1/13 nemovitostí v k.ú. Dlouhý Újezd.
Dle § 16 odst 2 zákona č. 71/1967 Sb. správní orgán, příslušný ve věci rozhodnout, ustanoví opatrovníka účastníku řízení, který není, nebo jehož pobyt není znám, nebo jemuž se nepodařilo doručit písemnost na známou adresu v cizině a který si neustanovil zástupce.
Pozemkový úřad proto nyní postupuje dle § 5 odst 5 a 6 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění a ustanovuje tímto neznámým dědicům po vlastníkovi uvedeném ve výrokové části opatrovníka a to Obec Dlouhý Újezd. Opatrovník není oprávněn za účastníka udělit souhlas k nedodržení pravidel pro posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků.
Doručení rozhodnutí se v souladu s $ 26 zákona č. 71/1967 Sb. provádí veřejnou vyhláškou.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15-ti dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu zemědělství - Ústřednímu pozemkovému úřadu, podáním učiněným u zdejšího pozemkového úřadu.

 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Tachov (i na elektronické úřední desce) a Obecního úřadu Dlouhý Újezd. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Ing. Vladimír Svoboda, ředitel Pozemkového úřadu Tachov

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7433x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 14:20 18.01.