Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:06:01:19
Teplota [°C]:12.1
Vlhkost [%]:76
Tlak [hPa]:1011.2
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:05:59:53
Stav:100 %
Dnes je 11.07.2020
Olga
Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o projednání návrhu změny č.4 UPO

Vyvěšeno: 15.02.10 (09:00) -- 15.03.10          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne:
naše č.j.: 201/2010-OVÚP
vyřizuje/linka: Ing. Kučera/374703134
Tachov, 12.2.2010

Veřejná vyhláška

Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 4 ÚPO Dlouhý Újezd

Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování jako příslušný úřad územního plánování (pořizovatel) podle § 6 odst.1, písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 2, § 55 odst.2 a § 20 odst. 1 a 2 stavebního zákona projednání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Dlouhý Újezd, které navrhuje změnu a úpravu funkční plochy sídla Dlouhý Újezd.

Návrh zadání změny č. 4 územního plánu obce Dlouhý Újezd je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Tachov a na úřední desce Obecního úřadu Dlouhý Újezd na těchto místech:

  • na Městském úřadě Tachov, odbor výstavby a územního plánování, Rokycanova 1, Tachov, v kanceláři č. 5, Ing. M. Kučera, telefon č. 374 703 134,
  • na Obecním úřadě Dlouhý Újezd, u starostky obce pí. Aleny Kořínkové telefonní číslo 374 724 165, 737 448 870
  • v elektronické podobě na internetové adrese www.tachov-mesto.cz

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Dlouhý Újezd. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Své připomínky podávejte písemnou formou do podatelny MěÚ Tachov, nebo na adresu:
Městský úřad Tachov, Odbor výstavby a územního plánování, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Lhůta pro vyvěšení:

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Tachov (pořizovatel) a na úřední desce Obecního úřadu Dlouhý Újezd. Současně pořizovatel toto oznámení a návrh zadání změny č. 4 ÚPO Dlouhý Újezd po uvedenou dobu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8035x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.