Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:07:33:13
Teplota [°C]:12.5
Vlhkost [%]:77.8
Tlak [hPa]:1011.6
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:N
Aktuální stav vodojemu:
Čas:07:29:48
Stav:96.2 %
Dnes je 11.07.2020
Olga
Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Obsah závěrečného účtu Lučina - sdružení obcí za rok 2009

Vyvěšeno: 11.05.10 (09:00) -- 26.05.10          
 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 včetně komentáře
 2. Účelové fondy
 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
 4. Doplňující informace o majetku Lučina - sdružení obcí
 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2009
 6. Rozvaha k 31. 12. 2009 (Úč OÚPO 3-02)
 7. Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2008 (Úč OÚPO 4-02)
 8. Příloha k 31. 12. 2009 (Úč OÚPO 5-02)
 9. Komentář k účetní závěrce
 10. Příloha roční účetní závěrky 2009
 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
 12. Návrh na usnesení

Originál závěrečného účtu je uložen v kanceláři obce Chodský Újezd a je na požádání k nahlédnutí.

POtvrzuji, že všechny části závěrečného účtu jsou shodné s orogimálem a mají platnost originálu.

POdpisový zátnam statutárního orgánu Lučina - sdružení obcí: Ing. Vladimír Marosz

V Halži dne: 11. 5. 2010

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009
z toho Příspěvky členských obcí 81000 81000 82650
  Příjmy z úroků 1000 1000 195
  Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1000 1000 96
z toho Nákup materiálu 500 500 0
  Služby pošt 500 500 0
  Poplatky peněž. ústavu 2000 2000 1587
  Výdaje na dodáv. pořízení informací 0 0 0
  Služby školení a vzdělávání 1000 1000 0
  Nákup ostatních služeb 25000 25000 14143
  Programové vybavení 1500 1500 0
  Pohoštění 1500 1500 0
  Ost. neinv. transf. nezisk. org. 5000 5000 3000
  Nákup kolků 0 0 0
  Zvýšení stavu ZBÚ -46000 -46000 -64211

Komentář k rozpočtu Lučina - sdružení obcí

Sdružení účtuje dle zákona č. 563//1991 Sb., o účetnictví, dle Vyhlášky č. 505/2002 Sb., a dle Vyhlášky č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě.

Rozpočet Sdružení byl schválen na členské schůzi s příjmy 83000,- Kč a výdaji 7000,- Kč jako přebytkový.

Rozpočet byl před schválením na členské schůzi Lučina - sdružení obcí vyvěšen 15 dnů na úředních deskách všech obcí, které jsou členy Sdružení obcí Lučina.

Hospodaření skončilo přebytkem ve výši 64210,68 Kč. Příjmy rozpočtu dosáhly výše 82940,68 Kč a byly splněny na 99,93 %. Výdaje rozpočtu dosáhly 18730,00 Kč a byly splněny na 50,62 %. Výdaje jsou tvořeny běžným provozem kanceláře a neinvestičním ransferem pro MAS Česky les ve výši 3000,- Kč.

2) Účelové fondy

Sdruženíé obcí Lučina netvoří jiné účelové fondy.

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně

Sdružení nemělo ke konci roku 2009 žádné splatné závazky vůči státu. Vztahy s obcemi jsou vypořádány.

4) Doplňující informace o majetku Lučina - sdružení obcí

Stav běžného základního účtu: 217 989,92 Kč

Výsledky hospodaření včetně minulých let: 217 989,92 Kč

Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

5) Výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

setavený k 31. 12. 2009

v tisících Kč na dvě desetinná místa

Rok Měsíc IČO
2009 12 68783213

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo vykazující jednotky: Sdružení obcí Lučina

I. Rozpočtové příjmy
****
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b   1 2 3
0000          
0000 4121 Nl př. transf. od obcí 81,00 81,00 82,65
0000 ****   81,00 81,00 82,65
6310 Příjmy a výdaje z uzávěr. finanč. operací
6310 2141 Příjmy z úroků 1,00 1,00 0,19
6310 ****   1,00 1,00 0,19
6409 Ostatní činnosti j.n.
6409 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1,00 1,00 0,10
6409     1,00 1,00 0,10
Celkem     83,00 83,00 82,94

 

II. Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
a b   1 2 3
6409 Ostatní činnosti j.n.
6409 5139 Nákup materiálu j.n. 0,50 0,50 0,00
6409 5161 Služby pošt 0,50 0,50 0,00
6409 5163 Služby peněžních ústavů 2,00 2,00 1,59
6409 5167 Služby školení a vzdělávání 1,00 1,00 0,00
6409 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 25,00 14,14
6409 5172 Výdaje na nákup poč. programů 1,50 1,50 0,00
6409 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1,50 1,50 0,00
6409 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organ. 5,00 5,00 3,00
6409 ****   37,00 37,00 18,73
Celkem     37,00 37,00 18,73

 

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7757x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:49 10.07.