Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:11:08:47
Teplota [°C]:29
Vlhkost [%]:60.2
Tlak [hPa]:1016.2
Rychl. větru [m/s]:3
Směr větru:SE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:11:04:59
Stav:99.6 %
Dnes je 07.08.2020
Lada
Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o stavbě stáje s dojírnou a přístřešků pro telata

Vyvěšeno: 10.08.10 (09:00) -- 30.08.10          

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. v následujících znění o posuzování vlivů na životní prostředí, § 6 odst. 1 a přílohy č. 3

Stavba stáje s dojírnou a stavby přístřešků pro telata - farma Třídvoří

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Váš dopis č.j./ze dne: ----/----
naše zn:ŽP/8846/10
spis zn:ZN/2705/ŽP/10
vyřizuje: Martínek
tel: 377 195 008, fax: 377 195 393
email: jiri.martinek@plzensky-kraj.cz
datum: 9. 8. 2010

Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisu - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II

Jako příslušný úřad Vám zasíláme kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, záměru

Stavba stáje s dojírnou a stavby přístřešků pro telata - farma Třídvoří.

podle § 6 odst. 3 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje, Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb. nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst 4 cit zákona o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst 5 cit zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce kraje.

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle cit zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst 1 zákona č. 100/2001 Sb.). Dále žádáme, aby ve vyjádření byty formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 resp. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životní prostředí (http://www.env.cz/EIA) kód záměru PLK1509.

Rozdělovník k č.j. ŽP/8846/09

Dotčené územní samosprávné celky:

  1. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň + oznámení
  2. Obec Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov 1 + oznámení

Dotčené úřady státní správy:

  1. Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov + oznámení
  2. Krajská hygienická stanice, Skrétova 15, Plzeň + oznámení
  3. ČIŽP, Klatovská 48, 301 22 Plzeň + oznámení

Oznamovatel:

  • Agročas spol. s r.o., Částkov 1, 347 01 Tachov

Dotčené odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje s žádostí o vyjádření:

  • odbor životního prostředí

Na vědomí:

  • Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování, Vršovická 65, Praha + oznámení
Verze pro tisk          Zobrazeno: 7993x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.