Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2010 > Podrobnosti záznamu

Veřejná vyhláška - Diviš

Vyvěšeno: 01.09.10 (09:00) -- 16.09.10          

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov

Spisová značka: 035/PÚ/l
naše značka: 1675/2010-130731
vyřizuje: Michaela Matysová, telefon: 374 705 389, fax: 374 705 392, email: michaela.matysova@mze.cz

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

v Tachově 30. srpna 2010

Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, jako věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že v řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Dlouhý Újezd, zahájených podle § 6 výše citovaného zákona a zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (řízeni o pozemkové úpravě zahájeno v době účinnosti zákona č. 71/1967 Sb. před 1.1.2006) byl ustanoven v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a dle § 5 odst. 5 a 6 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění
opatrovník - Obec Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov (IČO: 00573761) - zastoupená starostkou obce
pro Diviše Jaroslava, Chodský Újezd 71, 348 15 Planá jehož pobyt není znám - zákonný zástupce nezletilé Barbory Divišové - okruh dědiců po zemřelém Viktoru Benešovi.

Rozhodnutí čj. 1674/2010-130731 ze dne 30.8.2010 o ustanovení opatrovníka je přílohou této vyhlášky.

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Tachov (i na elektronické úřední desce) a Obecního úřadu Dlouhý Újezd. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Ing. Vladimír Svoboda, ředitel Pozemkového úřadu Tachov

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7270x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:36 11.09.