Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:03:38:53
Teplota [°C]:8.1
Vlhkost [%]:90
Tlak [hPa]:1004.9
Rychl. větru [m/s]:2.1
Směr větru:SSW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:03:34:53
Stav:100 %
Dnes je 29.10.2020
Silvie
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o projednání návrhu změny č.4 UPO

Vyvěšeno: 10.02.11 (09:00) -- 12.04.11          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: --/--
naše zn: 151/2011-OVÚP
vyřizuje/linka: Ing. Kučera/374774154
v Tachově 9.2.2011

Veřejná vyhláška

Oznámení

o veřejném projednání návrhu změny č. 4 územního plánu obce Dlouhý Újezd - dále jen změny č. 4 ÚPO Dlouhý Újezd

Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán obce - úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle § 6 odst. l, písm. c) zákona £.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn, oznamuje v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona veřejné projednání o posouzeném návrhu změny č. 4 ÚPO Dlouhý Újezd, spojené s výkladem, které se koná v úterý, dne 12. 04. 2011 od 09.00 hodin, v zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhém Újezdě.

Do návrhu změny č. 4 ÚPO Dlouhý Újezd je možno nahlédnout od 03. 03. 2011 do 11. 04. 2011:

  • na Městském úřadě Tachov, odboru výstavby a územního plánování, Rokycanova č. 1 Tachov, v kanceláři č. 5, Ing. Martin Kučera, telefon č. 374 774 154,
  • na Obecním úřadě Dlouhý Újezd, u starostky obce Aleny Kořínkové, tel. č. 374 724 165,
  • v elektronické podobě na internetové adrese www.tachov-mesto.cz

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemku a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
Své připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Tachov, Rokycanova 1,347 01 Tachov, odbor výstavby a územního plánování.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8290x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.