Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:03:42:24
Teplota [°C]:8.1
Vlhkost [%]:90
Tlak [hPa]:1005.1
Rychl. větru [m/s]:1.8
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:03:39:57
Stav:100 %
Dnes je 29.10.2020
Silvie
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Nařízení Státní veterinární správy

Vyvěšeno: 18.02.11 (09:00) -- 31.12.11          

Č. j. SVS/981/2011

Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm.c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona, v souladu s §  10, odst. 3 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zavedení vakcinace proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 na území Evropské unie tato mimořádná veterinární opatření:

Článek I.

Chovatelům ovcí a koz v uzavřeném pásmu pro katarální horečku ovcí, které tvoří celé území České republiky, se povoluje očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 za účelem obchodu za těchto podmínek:

 1. K očkování a přeočkování může být použita pouze registrovaná inaktivovaná vakcína, která je  určena k vakcinaci proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 (dále jen „inaktivovaná vakcína“).
 2. Očkování provede soukromý veterinární lékař v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá.
 3. Soukromý  veterinární  lékař  o provedeném očkování učiní záznam do evidence chovatele s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, dataočkování popřípadě přeočkování a názvu očkovací látky.
 4. Chovatel  mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně chovatele - příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.
 5. Chovatel v případě přemístění  očkovaných zvířat na jiné hospodářství informuje chovatele - příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována inaktivovanou vakcínoua předá písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.

V uzavřeném pásmu  pro katarální horečku ovcí, které tvoří celé území České republiky, se povoluje  očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 chovatelům přežvýkavců v ZOO určených k obchodu a chovatelům farmově chované zvěře určené k obchodu za těchto podmínek:

 1. K očkování a přeočkování může být použita pouze registrovaná inaktivovaná vakcína, která je určena k vakcinaci proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 (dále jen „inaktivovaná vakcína“).
 2. Očkování provede veterinární lékař v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá.
 3. Veterinární lékař o provedeném očkování učiní záznam do evidence chovatele s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikace zvířat, data očkování popřípadě přeočkování a názvu očkovací látky.
 4. Chovatel v případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství informuje chovatele - příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována inaktivovanou vakcínou a předá písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.
Článek II.

Chovatelům ovcí a koz, kteří v souladu s přílohou III částí A bodem 5 nařízení (ES) č. 1266/2007  přemístí  zvířata očkovaná proti viru katarální horečky ovcí  na území České republiky z jiných členských států Evropské unie nebo  dovezou  zvířata  očkovaná  proti viru katarální horečky ovcí ze třetích zemí na území České republiky, se nařizuje:

 1. Zaznamenat údaje o očkovaných zvířatech do evidence chovatele s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, názvu očkovací látky,  sérotypu, popřípadě datu očkování.
 2. V případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství, písemně  informovatchovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována inaktivovanou vakcínou, o datu provedení očkování, názvu očkovací látky a sérotypu.
 3. Zajistit neprodlené vedení evidence mláďat narozených od očkovaných matek  po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství  informovat  písemně chovatele - příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.
Článek III.
 1. Chovatelům, kteří přijali očkovaná zvířata, se nařizuje  provést písemný záznam do vlastní evidence s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování, popřípadě revakcinace a názvu očkovací látky.
 2. Chovatel  – příjemce mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodlené vedení  evidence těchto mláďat po dobu  90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně chovatele - příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.
Článek IV.

Toto nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR.

V Praze dne 16. 2. 2011

Doc.MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8226x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.