Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:02:29:20
Teplota [°C]:7.5
Vlhkost [%]:89.9
Tlak [hPa]:1005.5
Rychl. větru [m/s]:2.2
Směr větru:SWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:02:24:59
Stav:100 %
Dnes je 29.10.2020
Silvie
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 28.02.11 (09:00) -- 15.03.11          

Pozemkový úřad Tachov
T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

spisová zn:035/PÚ/1
naše čj.:321/2011-130731
vyřizuje: Michaela Matysová
telefon: 374 705 389, fax: 374 705 392
email: michaela.matysova@mze.cz
datum: 23. 2. 2011

Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 zákona č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 11 odst. 10 výše citovaného zákona

oznamuje

že rozhodnutím ze dne 23. února 2011, č.j. 320/2011-130731, rozhodl o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům, o zrušení a zřízení věcného břemene a o určení výše úhrady a lhůty v katastrálním území Dlouhý Újezd.
Všem vlastníků, pozemků, osobám dotčeným změnou zástavního práva a osobám dotčeným zrušením nebo zřízením věcného břemene známým pozemkového úřadu bylo výše uvedené rozhodnutí doručeno spolu s přílohou, která se dotýká konkrétní osoby. Přílohy, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí, jsou přístupné k veřejnému nahlédnutí u Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Tachov a u Obecního úřadu Dlouhý Újezd. Účastníkům řízení bude, pokud o to požádají, vydán ověřený opis.

Rozhodnutí č.j. 320/2011-130731 ze dne 23.2.2011 nabývá právní moci posledním dnem 15-ti denní lhůty, která počne běže dnem vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Tato veřejná vyhláška a rozhodnutí ze dne 23.2.2011, č.j. 320/2011-130731 musí být vyvěšeny po dobu 15-ti dnů na úřední desce Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Tachov (i na elektronické úřední desce) a Obecního úřadu Dlouhý Újezd.

Ing. Vladimír Svoboda, ředitel Pozemkového úřadu Tachov

Verze pro tisk          Zobrazeno: 7958x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.