Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:02:07:34
Teplota [°C]:7.4
Vlhkost [%]:89.5
Tlak [hPa]:1005.2
Rychl. větru [m/s]:1.7
Směr větru:SSW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:02:04:59
Stav:100 %
Dnes je 29.10.2020
Silvie
Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Závěrečný účet Dlouhý Újezd za rok 2010

Vyvěšeno: 17.06.11 (09:00) -- 02.07.11          
Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd na svém zasedání dne 16.12.2009 schválilo návrh rozpočtu na rok 2010. Po celý rok hospodařila obec podle schváleného rozpočtu a rozpočtových změn.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v tis. Kč)

Třídy - Druh třídy Schválený
rozpočet
Rozpočtové
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12.
% plnění
SR
% plnění
UR
1 - Daňové příjmy 3 290 -132 3 158 3 172 96,40 100,40
2 - Nedaňové příjmy 534 144 678 681 127,50 100,50
3 - Kapitálové příjmy 0 7 7 7 0 100,00
4 - Přijaté transfery 9 296 305 305 3388,00 100,00
Příjmy celkem 3 833 315 4 148 4 164 108,70 100,40
5 - Běžné výdaje 2 886 512 3 398 3 334 115,50 98,11
6 - Kapitálové výdaje 1 947 51 1 998 1 998 102,60 100,00
Výdaje celkem
100,00
4 833 563 5 396 5 332 110,30 98,81
Saldo příjmu - výdajů -1 000 -248 -1 248 -1 167 116,70 93,51
8 - Financování            
Přijaté půjčky a úvěry            
Splátky úvěru            
Fond rezerv            
Fondy -ostatní            
Prostředky minulých let 1 000 248 1 248 1 167 116,70 93,51
Financování celkem 1 000 248 1 248 1 167 116,70 93,51
Přebytek (-), ztráta (+)

V roce 2010 byla přijata tato rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 30.04.2010
Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 15.07.2010
Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 11.10.2010
Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 16.12.2010

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2010 a jejich čerpání:

Položka UZ Text Skutečnost Čerpání
4111 98005 Sčítání lidu 1 629 0
4111 98071 Volby EP 18 300 18 300
4111 98187 Volby 20 000 20 000
4112   Příspěvek KU obci 93 500 93 500
4116 13101 Veřejné prospěšné práce ÚP 171 500 171 500
2111   Příspěvek KU hasiči 1 994 1 994

Příspěvky ze státního rozpočtu byly vyčerpány z 98,17%.

Obecní zastupitelstvo v roce 2010 dle schváleného rozpočtu a rozpočtových změn poskytlo finanční příspěvky těmto organizacím:

SPARTA Dlouhý Újezd: 51 648 Kč na zajištění chodu klubu
Záchranná služba Tachov: 12 045 Kč na rychlou záchranou službu
MKS Tachov: 1 059 Kč na propagaci regionu
Sdružení obcí Lučina: 3 530 Kč

Finanční prostředky v roce 2010 vykazují pokles o 1 167 114 Kč, především z důvodu provedení investičního záměru víceúčelového hřiště a navýšení rozpočtových příjmů v roce. Na konci roku 2010 je zůstatek na bankovním účtu 567 515,84 Kč.

Závazky ke konci roku jsou jen ze zálohových faktur elektřina, plyn ve výši 249 220 Kč. Pohledávky ve výši 600 380 Kč tvoří 600 000 Kč vymáhána pohledávka soudem. Ostatní část tvoří provozní pohledávky nájmu a občanů.

Přezkoumáni hospodaření obce Dlouhý Újezd:

Obec Dlouhý Újezd na základě zákona o obcích požádala o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 odbor kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje. Přezkoumání provedly paní Libuše Křenková - kontrolor pověřený řízením kontroly a kontrolorka Eva Haasová dne 23.03.2011. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je v příloze závěrečného účtu obce 2010.

Závěr:

Závěrem lze konstatovat, že obec Dlouhý Újezd v roce 2010 hospodařila se schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem, jehož změny projednány ZO s vymezenou pravomocí starostky při provádění rozpočtových opatření.

Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěné závažné nedostatky a závěrečný účet obce za rok 2010 byl schválen s výhradami.

Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb. v platném znění, za rok 2010 s výhradou zajistit neopakování chyby z roku 2010 zjištěné auditem v dalších létech.

Přílohy:
  • Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
  • Výkaz Fin2-112M/výkaz 40/ - k nahlédnutí na OÚ
  • Úč OÚPO 3-02/rozvaha-výkaz 60/ - k nahlédnutí na OÚ
  • Úč OÚPO 5-02/pří1oha-výkaz 62/ - k nahlédnutí na OÚ
Verze pro tisk          Zobrazeno: 7784x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:12 09.10.