Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2011 > Podrobnosti záznamu

Usnesení zastupitelstva č. 6/2011

Vyvěšeno: 31.08.11 (09:00) -- 15.09.11          

Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 6/2011 ze dne 24.8.2011

Schvaluje:

1) Zařazení ostatních komunikací na p.p.č. 1340/1 a 1391/1 do kategorie komunikace místní.
2) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s panem Horváthem na p.p.č. 13397/9 - uložení komunikace.
3) Změnu ÚPO Dlouhý Újezd č. 5 vyžití pozemků 988/35 a p.p.č. 988/ - část v k.ú. Dlouhý Újezd na využití území - bydlení venkovské bez náhrad.
4) Zafinancování nákladů na oslavu 650 let Obce Dlouhý Újezd - na obecní náklady.
5) Opravu schodů u místního obchodu a restaurace KD.
6) Přípojka vody k RD č. 132 na vlastní náklady majitele - pan Synek.

Bere na vědomí:

1) Kontrolu usnesení.
2) Nastoupení náhradníka p. Pavly Chejnovské za odstupujícího člena ZO pana Vladimíra Chejnovského

Ukládá:

1) Všem ZO Dlouhý Újezd svolat místní šetření ohledně prodeje pozemků p.č. 1511 a 1509.

Datum vytvoření předlohy k tisku: 07:48:03 14.07.20
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2011&udz=181
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd