Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:22:49:32
Teplota [°C]:11.7
Vlhkost [%]:61.3
Tlak [hPa]:1009.6
Rychl. větru [m/s]:2
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:22:50:02
Stav:97.9 %
Dnes je 06.07.2020
Státní svátek - Mistr Jan Hus
Úvodní stránka > Úřední deska > 2012 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o vyložení návrhu změny mapy BPEJ

Vyvěšeno: 04.06.12 (09:00) -- 04.07.12          

Pozemkový úřad Tachov

spisová zn.: 7RP/14887/2012-130731
naše č.j.: 99886/2012-MZE-130731
vyřizuje: Zdenka Pšenáková
telefon: 374705389, email: Zdenka.Psenakova@mze.cz, ID DS: yphaax8
adresa: T. G. Masaryka 1326, Tachov, 347 01 Tachov 1
datum: 4. 6. 2012

Oznámení o vyložení návrhu změny mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro p.p.č. 1624/2 v katastrálním území Dlouhý Újezd, obec Dlouhý Újezd (dobonitace)

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, jako správní orgán věcně a místně příslušný, dle § 20 písmene i) zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, oznamuje vyložení návrhu změny mapy BPEJ po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí, a to od 4.6.2012 do 4.7.2012.

Na předmětném pozemku byla provedena základní pedologická šetření, která spočívala především v rekognoskaci zájmového území a provedení průzkumných děl-sond, včetně dokumentace provedených půdních profilů.
Návrh změny mapy BPEJ je k dispozici v úřední dny na MZe, Pozemkovém úřadě Tachov a na Obecním úřadě v Dlouhém Újezdě. U Pozemkového úřadu Tachov je možné uplatňovat po stanovenou dobu 30 dnů případné připomínky a námitky.
Pozemkový úřad Tachov po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.
Pozemkový úřad Tachov žádá tímto Obecní úřad Dlouhý Újezd, o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým od 4.6.2012 do 9.7.2012.

Ing. Vladimír Svoboda, ředitel Pozemkového úřadu Tachov
v.z. Ing. Ivana Comová

PřílohaFormátVelikostStaženo
Změněná mapapdf150.49 KB331x
Verze pro tisk          Zobrazeno: 7854x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 22:55 23.06.