Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:03:41:46
Teplota [°C]:9.9
Vlhkost [%]:72.3
Tlak [hPa]:1009.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NEE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:03:39:56
Stav:100 %
Dnes je 08.07.2020
Nora
Úvodní stránka > Úřední deska > 2012 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o projednání návrhu změny č.5 UPO

Vyvěšeno: 28.06.12 (09:00) -- 13.07.12          

Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor výstavby a územního plánování
Telefon: 374 774 111, Fax: 374 774 175
IČ: 00260231, DIČ: CZ00260231
příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100, výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100 www.tachov-mesto.cz, e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz
VÁŠ DOPIS Č. J./ZE DNE:
NAŠE Č. J.: 830/2012-OVÚP
VYŘIZUJE/LINKA: Ing. Kučera/374774154
TACHOV 2012-06-27

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení

o veřejném projednání návrhu změny č. 5 územního plánu obce Dlouhý Újezd - dále jen změny č. 5 ÚPO Dlouhý Újezd

Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle § 6 odst.1, písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn, oznamuje v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona veřejné projednání o posouzeném návrhu změny č. 5 ÚPO Dlouhý Újezd, spojené s výkladem, které se koná v úterý, dne 21. 08. 2012, od 09.00 hodin, v zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhém Újezdě.

Do návrhu změny č.5 ÚPO Dlouhý Újezd je možno nahlédnout od 28. 06. 2012 do 20. 08. 2012:
- na Městském úřadě Tachov, odboru výstavby a územního plánování, Rokycanova č. 1 Tachov, v kanceláři č. 5, Ing. Martin Kučera, telefon č. 374 774 154,
- na Obecním úřadě Dlouhý Újezd, u starosty obce Aleny Kořínkové, tel.č.374724165, 737448870
- v elektronické podobě na internetové adrese www.tachov-mesto.cz.

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
Své připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, odbor výstavby a územního plánování.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8553x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 22:55 23.06.