Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:23:06:06
Teplota [°C]:11.4
Vlhkost [%]:61.9
Tlak [hPa]:1010.1
Rychl. větru [m/s]:2.4
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:23:04:59
Stav:99.1 %
Dnes je 06.07.2020
Státní svátek - Mistr Jan Hus
Úvodní stránka > Úřední deska > 2012 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o projednání návrhu zadání UPO

Vyvěšeno: 28.06.12 (09:00) -- 13.07.12          

Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor výstavby a územního plánování
Telefon: 374 774 111, Fax: 374 774 175
IČ: 00260231, DIČ: CZ00260231
příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100, výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100 www.tachov-mesto.cz, e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz
VÁŠ DOPIS Č. J./ZE DNE:
NAŠE Č. J.: 811/2012-OVÚP
VYŘIZUJE/LINKA: Ing. Kučera/374774154
TACHOV 2012-06-25

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Dlouhý Újezd

Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování jako příslušný úřad územního plánování (pořizovatel) podle § 6 odst.1, písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 2, § 55 odst.2 a § 20 odst. 1 a 2 stavebního zákona projednání návrhu zadání územního plánu Dlouhý Újezd, který řeší a upravuje funkční plochy v celém správním území obce Dlouhý Újezd (celé k.ú. Dlouhý Újezd).
Návrh zadání územního plánu Dlouhý Újezd je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Tachov a na úřední desce Obecního úřadu Dlouhý Újezd na těchto místech:
- na Městském úřadě Tachov, odbor výstavby a územního plánování, Rokycanova 1 Tachov, v kanceláři č. 5, Ing. M. Kučera, telefon č. 374 774 154,
- na Obecním úřadě Dlouhý Újezd, u starostky obce pí. Aleny Kořínkové, telefon č. 374 724 165, 737 448 870
- v elektronické podobě na internetové adrese www.tachov-mesto.cz

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání územního plánu Dlouhý Újezd. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Své připomínky podávejte písemnou formou do podatelny MěÚ Tachov, nebo na adresu: Městský úřad Tachov Odbor výstavby a územního plánování Hornická 1695 347 01 Tachov.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Lhůta pro vyvěšení:
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Tachov (pořizovatel) a na úřední desce Obecního úřadu Dlouhý Újezd. Současně pořizovatel toto oznámení a návrh zadání územního plánu Dlouhý Újezd po uvedenou dobu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8487x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 22:55 23.06.