Obec Dlouhý Újezd

Obec Dlouhý Újezd oznamuje záměr obce v souladu s § 39 odst.. 1 zákona č.128/2000 Sb. , o obcích a jeho pozdějších...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 20.12.13 (09:13) -- 20.01.14          Zobrazeno: 13571x          Přílohy: 1
Usnesení zastupitelstva z veřejného zasedání konaného dne 13.12.2013. Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 17.12.13 (17:27) -- 06.01.14          Zobrazeno: 13007x
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dlouhý Újezd se koná ve pátek 13.12.2013 od 17 hodin v KD Program...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 02.12.13 (23:22) -- 13.12.13          Zobrazeno: 7291x
V přiloženém souboru najdete návrh rozpočtu obce pro rok 2014....
Více podrobností...          Vyvěšeno: 26.11.13 (11:03) -- 13.12.13          Zobrazeno: 6726x          Přílohy: 1
Sdružení obcí Lučina, IČ: 68783213 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obcí uplatnit buď písemně...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 20.11.13 (00:05) -- 06.12.13          Zobrazeno: 6829x          Přílohy: 1
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako pořizovatel Zásad územního rozvoje...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 06.11.13 (18:15) -- 18.12.13          Zobrazeno: 6994x          Přílohy: 1
Správce daně: Obecní úřad Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov Vyřizuje: Alena Kořínková Telefon:...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 14.10.13 (00:05) -- 30.10.13          Zobrazeno: 7502x
Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb § 15 odst.1 zákona. Volby do Poslanecké...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 10.10.13 (00:05) -- 26.10.13          Zobrazeno: 7015x
Obecní úřad Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov Jmenování zapisovatele okrskové...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 05.10.13 (00:05) -- 26.10.13          Zobrazeno: 7382x
V příloze najdete informace o zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 27.09.13 (10:40) -- 31.10.13          Zobrazeno: 7322x          Přílohy: 1
Vyplývající ze zákona č.247/1995Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 25.09.13 (10:02) -- 26.10.13          Zobrazeno: 6994x
V příloze najdete výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.9.2013....
Více podrobností...          Vyvěšeno: 19.09.13 (15:49) -- 06.10.13          Zobrazeno: 7100x          Přílohy: 1
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dlouhý Újezd se koná v pondělí 16.09.2013 od 17 hodin v Kulturním...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 09.09.13 (09:09) -- 16.09.13          Zobrazeno: 11053x
Veřejná vyhláška Městského úřadu Tachov, odboru výstavby a územního plánování...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 28.08.13 (13:23) -- 13.09.13          Zobrazeno: 10476x          Přílohy: 1
Hejtman Plzeňského kraje odvolává období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 09.08.13 (11:28) -- 25.08.13          Zobrazeno: 10712x          Přílohy: 1
Nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011 ze dne 11.5.2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 01.08.13 (11:14) -- 08.08.13          Zobrazeno: 8053x          Přílohy: 1
Dražební vyhláška v neprospěch povinného Jaroslava Beneše....
Více podrobností...          Vyvěšeno: 10.07.13 (21:38) -- 28.07.13          Zobrazeno: 8921x          Přílohy: 1
V příloze najdete usnesení zastupitelstva z veřejného zasedání konaného dne 27.6.2013....
Více podrobností...          Vyvěšeno: 03.07.13 (15:19) -- 19.07.13          Zobrazeno: 7901x          Přílohy: 1
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dlouhý Újezd se koná ve čtvrtek 27.06.2013 od 18 hodin v Kulturním...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 17.06.13 (17:50) -- 27.06.13          Zobrazeno: 9944x          Přílohy: 1
Obec Dlouhý Újezd oznamuje záměr obce v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a jeho pozdějších...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 05.06.13 (22:48) -- 22.06.13          Zobrazeno: 8853x          Přílohy: 1
Nařízení Státní veterinární správy k mimořádným veterinárním opatřením...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 03.06.13 (09:53) -- 20.06.13          Zobrazeno: 7820x          Přílohy: 1
Obec Dlouhý Újezd oznamuje záměr směny pozemku č. 1326/44 o výměře 1172 m2....
Více podrobností...          Vyvěšeno: 24.05.13 (22:03) -- 10.06.13          Zobrazeno: 10364x          Přílohy: 2
Závěrečný účet Lučina - sdružení obcí za rok 2012 je k dispozici na Obecním úřadě nebo na úřední...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 22.05.13 (12:11) -- 07.07.13          Zobrazeno: 8426x          Přílohy: 1
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje oznamuje pořízení návrhu Aktualizace...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 20.05.13 (22:49) -- 06.07.13          Zobrazeno: 8023x          Přílohy: 1
Oznámení o uložení písemnosti pro Romana Holce....
Více podrobností...          Vyvěšeno: 14.05.13 (09:17) -- 30.05.13          Zobrazeno: 8133x          Přílohy: 1
Pro většinu obcí ve správním území ORP Tachov není splněna podmínka geografické dostupnosti...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 30.04.13 (11:48) -- 31.05.13          Zobrazeno: 9229x
Z důvodu dovolené od 2.5. do 12.5.2013 jsou úřední hodiny v tomto období zajištěny následovně pondělí...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 30.04.13 (11:41) -- 12.05.13          Zobrazeno: 7542x
Informační leták poskytující bližší informace k hromadnému předpisnému seznamu na daň z nemovitostí...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 24.04.13 (11:13) -- 27.05.13          Zobrazeno: 9974x          Přílohy: 1
Veřejná vyhláška oznamující zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitostí...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 24.04.13 (11:08) -- 27.05.13          Zobrazeno: 7533x          Přílohy: 1
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává opatření obecné povahy...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 05.04.13 (11:30) -- 22.04.13          Zobrazeno: 8964x          Přílohy: 1
V příloze najdete usnesení zastupitelstva z veřejného zasedání konaného dne 28.3.2013....
Více podrobností...          Vyvěšeno: 03.04.13 (23:35) -- 20.04.13          Zobrazeno: 8172x          Přílohy: 1
V příloze naleznete zápis z veřejného zasedání zastupitelstva dne 28.3.2013....
Více podrobností...          Vyvěšeno: 03.04.13 (23:27) -- 20.04.13          Zobrazeno: 7653x          Přílohy: 1
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dlouhý Újezd se koná ve čtvrtek 28.3.2013 od 18 hodin v Kulturním...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 20.03.13 (12:30) -- 28.03.13          Zobrazeno: 17386x          Přílohy: 1
Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd na svém zasedání dne 15.12.2011 schválilo návrh rozpočtu na rok 2012....
Více podrobností...          Vyvěšeno: 12.03.13 (09:00) -- 28.03.13          Zobrazeno: 8333x
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce....
Více podrobností...          Vyvěšeno: 12.03.13 (09:00) -- 28.03.13          Zobrazeno: 8846x          Přílohy: 1
Veřejná zakázka malého rozsahu: Prodloužení kanalizačního řádu na pozemku p.č. 1337/1 katas. území Dlouhý Újezd - Předmětem veřejné...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 08.03.13 (09:00) -- 23.03.13          Zobrazeno: 8308x
Více podrobností...          Vyvěšeno: 25.02.13 (09:00) -- 12.03.13          Zobrazeno: 7802x          Přílohy: 1
V soulasu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 20.02.13 (09:00) -- 07.03.13          Zobrazeno: 7824x
Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor výstavby a územního plánování Váš...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 07.02.13 (09:00) -- 23.02.13          Zobrazeno: 8382x
Dlouhý Újezd, dne 9.8.2012 Miroslav Holc, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov Oznámení o uložení písemnosti...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 07.02.13 (09:00) -- 18.02.13          Zobrazeno: 7734x
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dlouhý Újezd se koná v pondělí 18. února 2013 od 18 hodin...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 05.02.13 (09:00) -- 14.02.13          Zobrazeno: 7801x
Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov Odbor výstavby a územního plánování Váš...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 30.01.13 (09:00) -- 14.02.13          Zobrazeno: 8273x
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č. j. ŽP/620/13 v...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 24.01.13 (09:00) -- 09.02.13          Zobrazeno: 8147x
Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov Odbor výstavby a územního plánování Agročas...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 11.01.13 (09:00) -- 27.01.13          Zobrazeno: 7947x
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání...
Více podrobností...          Vyvěšeno: 19.12.12 (09:00) -- 02.01.13          Zobrazeno: 15384x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 17:08 11.07.