Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:01:25:58
Teplota [°C]:10.6
Vlhkost [%]:68.9
Tlak [hPa]:1004.3
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:01:24:50
Stav:100 %
Dnes je 15.07.2020
Jindřich
Úvodní stránka > Úřední deska > 2013 > Podrobnosti záznamu

Závěrečný účet obce za rok 2012

Vyvěšeno: 12.03.13 (09:00) -- 28.03.13          

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd na svém zasedání dne 15.12.2011 schválilo návrh rozpočtu na rok 2012. Po celý rok hospodařila obec podle schváleného rozpočtu a a rozpočtových změn.

Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.Kč)

Třídy-Druh třídy

Schválený rozpočet

Rozpočtové opatření

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.

% plnění SR

% plnění UR

1–Daňové příjmy

2 857

892

3 749

3 749

131,20

100,00

2-Nedaňové příjmy

477

121

595

595

124,80

100,08

3-Kapitálové příjmy

0

21

21

21

0

100,00

4-Přijaté transfery

72

149

211

211

293,19

100,00

Příjmy celkem

3 406

1169

4 575

4 575

134,33

100,01

5-Běžné výdaje

2 824

-270

3 375

3 370

119,31

98,83

6-Kapitálové výdaje

582

-424

1 200

306

52,53

25,48

Výdaje celkem

3 406

-1 169

4 575

3 675

107,90

80,33

Saldo: příjmy - výdaje

0

0

0

900

0

100

8-Financování

0

0

0

0

0

0

Přijaté úvěry a půjčky

0

0

0

0

0

0

Splátky úvěrů

0

0

0

0

0

0

Fond rezerv

0

0

0

0

0

0

Prostředky minulých let

0

0

0

900

0

100

Financování celkem

0

0

0

900

0

100

Přebytek(-), ztráta (+)

 

 

 

 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů, rozvaha, výsledovka, rozpočtová opatření).

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2011 a jejich čerpání:

Položka

UZ

Text

Skutečnost

Čerpání

4111

98193

Volby do zastup. krajů

25 000,- Kč

22 410,- Kč

4111

98008

Volby prezidenta ČR

2 000,- Kč

0,- Kč

4112

 

Příspěvek na výkon státní správy

72 100,- Kč

72 100,- Kč

4116

13101

Veřejně prospěšné práce ÚP

112 000,- Kč

112 000,- Kč

2111

 

Příspěvek KU hasiči

10 880,- Kč

10 880,- Kč

Dotace na volby do zastupitelstev krajů a prezidenta ČR byly vyúčtovány v lednu 2013, nevyčerpané částky byly vráceny na účet KÚ v řádném termínu.

Obecní zastupitelstvo v roce 2012 dle schváleného rozpočtu a rozpočtových změn poskytlo finanční příspěvky těmto organizacím:

SPARTA Dlouhý Újezd: 113 000 Kč na zajištění chodu klubu
Záchranná služba Tachov: 12 810 Kč na rychlou záchrannou službu
Město Stříbro: 1 152 Kč na propagaci regionu
Sdružení Obcí Lučina:  3 840 Kč

Dle rozvahy je na konci roku stav krátkodobého finančního majetku 1 916 335,94 Kč (bankovní účet).

Krátkodobé závazky ve výši 440 983 Kč jsou tvořeny ze záloh na dodávku elektřiny, plynu, z dodavatelských faktur, ze závazků vůči zaměstnancům, institucím zdravotního a sociálního pojištění a finančnímu úřadu. Tyto závazky budou zúčtovány v roce 2013. Krátkodobé pohledávky ve výši 114 697,98 Kč jsou tvořeny z odběratelských faktur, poplatků za odpad a ze záloh za odběr podzemní vody.

Přezkoumání hospodaření obce Dlouhý Újezd:

Obec Dlouhý Újezd na základě zákona o obcích požádala o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 odbor kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Přezkoumání provedly pani Dis. Eva Haasová - kontrolor pověřený řízením kontroly a kontrolorka paní Libuše Křenková dne 11.3.2012 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce je v příloze závěrečného účtu obce 2012.

Závěr:

Závěrem lze konstatovat, že obec Dlouhý Újezd v roce 2012 hospodařila se schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem, které byly projednány ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce včetně zprávy auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad.

Přílohy:

  • Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
  • Výkaz Fin2-112M - k nahlédnutí na OÚ
  • Výkaz rozvaha výsledovka - k nahlédnutí na OÚ
Verze pro tisk          Zobrazeno: 9004x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 21:11 14.07.