Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:01:19:49
Teplota [°C]:10.6
Vlhkost [%]:68.9
Tlak [hPa]:1004.8
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:01:14:58
Stav:100 %
Dnes je 15.07.2020
Jindřich
Úvodní stránka > Úřední deska > 2013 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o zveřejnění údajů UPO Studánka

Vyvěšeno: 30.01.13 (09:00) -- 14.02.13          

Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov
Odbor výstavby a územního plánování

Váš dopis č.j./ze dne:
Naše č.j.: 127/2013-OVÚP/TC
Vyřizuje: Rolková /374 774 154
V Tachově 29 ledna 2013

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Studánka

Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán obca - úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona tyto základní údaje o vydaném územním plánu Studánka:

 1. Územní plán Studánka vydalo, na základě svého usnesení č. 13/2012 Zastupitelstvo obce Studánka, formou Opatření obecné povahy dne 22. 11. 2012, pod č.j. 75/2012/OÚ. Územní plán Studánka nabyl účinnosti 7. 12. 2012.
 2. Územní plán řeší správní území obce Studánka, zahrnující katastrální území Studánka u Tachova.
 3. Územní plán Studánka je zveřejněn na webových stránkách obce Studánka www.studanka.eu.
 4. Územní plán Studánka je uložen a lze do něj nahlížet u:
  - obce Studánka
  - pořizovatele a úřadu územního plánování - Městský úřad Tachov, odbor výstavby a ÚP
  - stavebního úřadu - Městský úřad Tachov, odbor výstavby a ÚP
 5. Doklady o pořízení Územního plánu Studánka jsou uloženy u Obce Studánka, kde je možné do nich nahlížet. 

 

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

Dotčené orgány

- Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13  Plzeň, odbor životního prostředí
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13  Plzeň, odbor dopravy a SH
- HZS PK, ÚO Tachov, Plzeňská 2163, 347 01 TACHOV 
- KHS PK, ÚP Tachov, Pobřežní 140, 347 01 TACHOV
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň
- Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
- Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Plzeňská kraj, Rejskova 3, 326 00 Plzeň
- Státní pozemkový úřad tachov, pracoviště T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
- Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - VUSS Praha, pracoviště Plzeň, Radobyčická 25, pošt. přihr. 150, 304 50 Plzeň
- Lesy ČR, s.p., správa toků - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
- Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň
- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí 
- Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství
- Městský úřad Tachov, odbor školství a kultury

Na vědomí:

- Obec Studánka, Studánka 170, 347 01 Tachov - předán 1x ÚP Studánka a 1x CD  - paré č. 1
- KÚ Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, odbor regionálního rozvoje - příloha 1x ÚP Studánka a 1x CD - paré č. 4
- MěÚ Tachov, odbor výstavby a ÚP - příloha 1x ÚP Studánka a 1x CD - paré č. 2 
- Ing. arch. Alexandra Kasková - příloha 1x ÚP Studánka a 1x CD - paré č. 3

Sousední obce:

- Město Tachov, majetkoprávní odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov 
- Obec Lesná, Lesná 1, 347 01 Tachov
- Obec Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov 

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8952x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 21:11 14.07.