Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2014 > Podrobnosti záznamu

Usnesení zastupitelstva č. 2/2014

Vyvěšeno: 27.05.14 (11:42) -- 12.06.14          

Usnesení zastupitelstva z veřejného zasedání konaného dne 22.5.2014.

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd schvaluje

 1. Usnesení č.1/2014 a zápis ze zasedání ZO ze dne 27.2.2014 - schvaluje

 2. Výměnu vstupních dveří do restaurace, sálu, OÚ - schvaluje

 3. Účetní závěrku obce za rok 2013 - schvaluje

 4. Závěrečný účet roku 2013 bez výhrad - schvaluje

 5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 - schvaluje

 6. Pro nové volební obdoví 2014-2018 7 členné zastupitelstvo - schvaluje

 7. Bere na vědomí žádost o prodeji části pozemku p.č. 1649 a souhlasí vyčkat s prodejem až po dokončení ÚPO, pak opětovně projednat prodej

 8. Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 1326/10, vyvěsit záměr

 9. Podepsání "smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů" mezi obcí Dlouhý Újezd a firmou EKO-KOM - schvaluje

 10. Podepsání "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů" - schvaluje

 11. Pověření (zmocnění) k jednání starostku A.Kořínkovou - schvaluje

 12. Bere na vědomí zabudování dvojdřezu do obchodu

 13. Bere na vědomí zakoupení textilie a travního semene na úpravu stráně na p.p.č. 1337/1

 14. Bere na vědomí žádost o vypouštění odpadních vod z domovní čističky na p.p.č. 1500 přes p.p.č. 1660 (obecní pozemek) a souhlasí s navrženým postupem, se souhlasným stanoviskem počkat do doby předložení projektové dokumentace s kladným vyjádřením dotčených orgánů a majitele vodní plochy

 15. Podepsání "Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 1117 ÚPO" mezi obcí Dlouhý Újezd a Ing. Alexandrou Kaskovou - schvaluje

 16. Vybudování plotu ve východní části p.p.č. 1500 a s umístěním altánku také na p.p.č. 1500 - schvaluje

Verze pro tisk          Zobrazeno: 6197x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 20:31 09.10.