Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2014 > Podrobnosti záznamu

Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd

Vyvěšeno: 29.10.14 (17:27) -- 06.11.14          

Obecní úřad Dlouhý Újezd v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/200Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd, svolaného dosavadní starostkou obce Alenou Kořínkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : Obec Dlouhý Újezd – KULTURNÍ DŮM, Dlouhý Újezd č.p. 170

Doba konání : 6.11.2014 od 17:00 hod.

Navržený program :
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
         a) Určení počtu místostarostů
         b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákon o obcích)
         c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
         d) Volba starosty
         e) Volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
         a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
         b) Volba předsedy finančního výboru
         c) Volba předsedy kontrolního výboru
         d) Volba členů finančního výboru
         e) Volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( § 72 zákona o obcích)
6) Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 6357x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 20:31 09.10.