Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2016 > Podrobnosti záznamu

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva č. 3/2016 ze dne 28.4.2016

Vyvěšeno: 06.05.16 (16:16) -- 22.05.16          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 28.4.2016 (č. 3/2016):

Usnesení č. 16/3/1 -  ZO určuje pro veřejné zasedání dne 28.4.2016 zapisovatelku Alenu Kořínkovou a~ověřovatele zápisu Zdeňka Rudu a Václava Tipku.
Usnesení č. 16/3/2 -  ZO schvaluje přidání dalšího bodu do programu veřejného zasedání č. 3/2016.
Usnesení č. 16/3/3 -  ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 3/2016.
Usnesení č. 16/3/4 -  ZO schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 2/2016 ze dne 31.3.2016.
Usnesení č. 16/3/5 -  ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt "Stavební úpravy objektu garáže a technického zázemí" ve výši 250 tisíc Kč do rozpočtu obce.
Usnesení č. 16/3/6 -  ZO schvaluje zemědělský pacht pozemkových parcel č. 1452, 1455, 1456, 1464, 1483, 1486, 1545, části 1589 o výměře 200 m2, 1592, 1593 a části 1611 o výměře 2900 m2, 1627, část 1628 o výměře 3318 m2, 1633, 1635, 1639, 1644 s celkovou výměrou 78791 m2 firmě Ekočas, spol. s r.o. (IČ: 25249738) za celkovou cenu 27578 Kč za rok na dobu pěti let.
Usnesení č. 16/3/7 -  ZO souhlasí s finančním příspěvkem pro TJ Sparta Dlouhý Újezd z.s. (IČ: 18251307) ve výši 60 tisíc Kč.
Usnesení č. 16/3/8 -  ZO neschvaluje finanční příspěvek Stodské nemocnici, a.s.
Usnesení č. 16/3/9 -  ZO souhlasí s nákupem čelního nakladače dle nabídky od firmy Gregor a syn, s.r.o. (IČ: 25233513) v ceně 153670 Kč, schvaluje rozpočtové opatření v uvedené výši a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 16/3/10 -  ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 15 tisíc Kč Městu Tachov na vytvoření územní krajinné studie s ohledem na vodohospodářskou udržitelnost.

Datum vytvoření předlohy k tisku: 11:59:29 06.12.19
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2016&udz=421
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd