Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2016 > Podrobnosti záznamu

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva č. 5/2016 ze dne 1.8.2016

Vyvěšeno: 05.08.16 (17:16) -- 21.08.16          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 1.8.2016 (č. 5/2016):

Usnesení č. 16/5/1 -  ZO určuje pro veřejné zasedání dne 1.8.2016 zapisovatele Alenu Kořínkovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Rudu a Miladu Kochtovou.
Usnesení č. 16/5/2 -  ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 5/2016.
Usnesení č. 16/5/3 -  ZO schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 4/2016 ze dne 21.6.2016.
Usnesení č. 16/5/4 -  ZO schvaluje zahájení výběrového řízení na opravu budovy obecní garáže na st.p.č. 193.
Usnesení č. 16/5/5 -  ZO schvaluje přijetí účelové dotace Plzeňského kraje ve výši 50 tisíc Kč do rozpočtu obce, podpis smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace, ke kterému pověřuje starostu, a zahájení poptávkového řízení k realizaci rozšíření sportoviště pro volnočasové aktivity.
Usnesení č. 16/5/6 -  ZO schvaluje zahájení poptávkového řízení pro realizaci odvodnění komunikací v jižní části obce.
Usnesení č. 16/5/7 -  ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s manželi Jakubem Drexlerem a Lenkou Drexler ohledně umístění kanalizace a výústního objektu na p.p.č. 1660 k.ú. Dlouhý Újezd ve vlastnictví Obce Dlouhý Újezd s tím, že služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou cenu 1000 Kč.

Datum vytvoření předlohy k tisku: 18:40:55 15.12.19
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2016&udz=432
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd