Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2016 > Podrobnosti záznamu

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva č. 6/2016 ze dne 8.9.2016

Vyvěšeno: 16.09.16 (23:21) -- 02.10.16          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 8.9.2016 (č. 6/2016):

Usnesení č. 16/6/1 -  ZO určuje pro veřejné zasedání dne 8.9.2016 zapisovatele Alenu Kořínkovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Rudu a Václava Salabu.
Usnesení č. 16/6/2 -  ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 6/2016.
Usnesení č. 16/6/3 -  ZO schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 5/2016 ze dne 1.8.2016.
Usnesení č. 16/6/4 -  ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1361/1 zapsaném na LV 10002 pro obec a k.ú. Dlouhý Újezd od Státního pozemkového úřadu na Obec Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 16/6/5 -  ZO souhlasí s převzetím závazku ve formě pronájmu na převáděném pozemku p.č. 1361/1 zapsaném na LV 10002 pro obec a k.ú. Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 16/6/6 -  ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 913/2 zapsaném na LV 10002 pro obec a k.ú. Dlouhý Újezd od Státního pozemkového úřadu na Obec Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 16/6/7 -  ZO souhlasí s převzetím případného závazku ve formě pronájmu na převáděném pozemku p.č. 913/2 zapsaném na LV 10002 pro obec a k.ú. Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 16/6/8 -  ZO souhlasí s koupí p.p.č. 1492/1 zapsaném na LV 172 pro obec a k.ú. Dlouhý Újezd ve vlastnictví Jaroslava Švábka za dohodnutou cenu 40 Kč/m2 a schvaluje rozpočtové opatření,
kdy budou využity finanční prostředky z přebytků z minulých let.
Usnesení č. 16/6/9 -  ZO souhlasí s koupí p.p.č. 65 (KN) a GP65 (část p.p.č. 1339/1) zapsanými na LV 126 pro obec a k.ú. Dlouhý Újezd ve vlastnictví Jaroslava Švábka s podílem 1/2, Jana Švábka s podílem 1/4 a Františka Švábka s podílem 1/4 za dohodnutou cenu 50 Kč/m2.
Usnesení č. 16/6/10 -  ZO souhlasí s pořízením skříní do předsálí OÚ v ceně 37577 Kč od firmy Nábytek Peška a rozpočtovým opatřením ve stejné výši.
 

Datum vytvoření předlohy k tisku: 22:33:41 20.08.19
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2016&udz=444
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd