Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2016 > Podrobnosti záznamu

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva č. 8/2016 ze dne 9.12.2016

Vyvěšeno: 14.12.16 (15:30) -- 30.12.16          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 9.12.2016 (č. 8/2016):

Usnesení č. 16/8/1 -  ZO  určuje pro veřejné zasedání dne 9.12.2016 zapisovatelku Alenu Kořínkovou a ověřovatele zápisu Václava Salabu a Václava Tipku.
Usnesení č. 16/8/2 -  ZO souhlasí s přidáním dalších bodů do programu veřejného zasedání č. 8/2016.
Usnesení č. 16/8/3 -  ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 8/2016.
Usnesení č. 16/8/4 -  ZO schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 7/2016 ze dne 13.10.2016.
Usnesení č. 16/8/5 -  ZO schvaluje pacht pozemků p.č. 1492/1, 1494, 1524, 1533 a 1566 v k.ú. Dlouhý Újezd firmě Lučina - Studánka spol. s r.o. (IČ: 62619527), Studánka 166, 34701 Tachov za cenu 3500 Kč/ha/rok od 1.1.2017 do roku 2019 s tím, že u p.p.č. 1494, 1524 a 1566 musí být umožněno případné dřívější ukončení pachtu.
Usnesení č. 16/8/6 -  ZO schvaluje prodej p.p.č. 1344 v k.ú Dlouhý Újezd paní Pavle Volejníkové za celkovou cenu 7700 Kč zahrnující cenu pozemku, provedení znaleckého posudku a poplatek za vklad do KN.
Usnesení č. 16/8/7 -  ZO schvaluje inventarizační komisi ve složení Miroslav Křížek, Alena Kořínková a Bohumila Sobotíková a souhlasí s navrženým plánem inventur.
Usnesení č. 16/8/8 -  ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o pronájmu restaurace v Kulturním domě s Janem Mrázkem ohledně navýšení měsíčního nájmu o 100 Kč.
Usnesení č. 16/8/9 -  ZO schvaluje nákup nových ubrusů v ceně 21240 Kč a souhlasí s rozpočtovým opatřením, kdy prostředky na nákup budou převedeny z finančních přebytků minulých let.
 

Datum vytvoření předlohy k tisku: 18:58:01 15.12.19
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2016&udz=459
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd