Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2016 > Podrobnosti záznamu

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 20.12.2016 (č. 9/2016)

Vyvěšeno: 21.12.16 (17:52) -- 06.01.17          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 20.12.2016 (č. 9/2016):

Usnesení č. 16/9/1 -  ZO určuje pro veřejné zasedání dne 20.12.2016 zapisovatelku Alenu Kořínkovou a~ověřovatele zápisu Václava Salabu a Václava Tipku.
Usnesení č. 16/9/2 -  ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 9/2016.
Usnesení č. 16/9/3 -  ZO schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 8/2016 ze dne 9.12.2016.
Usnesení č. 16/9/4 -  ZO schvaluje rozpočet Obce Dlouhý Újezd na rok 2017 jako schodkový s tím, že schodek bude krytý finančními přebytky minulých let.
Usnesení č. 16/9/5 -  ZO souhlasí s výhledem rozpočtu na další roky.
Usnesení č. 16/9/6 -  ZO schvaluje cenu vodného 11 Kč a stočného 5 Kč za rok 2016.
Usnesení č. 16/9/7 -  ZO schvaluje sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 ve výši 600 Kč.
Usnesení č. 16/9/8 -  ZO schvaluje dohodu o výši úhrady za přenechání práva na využití pozemků k výkonu práva myslivosti na obecních pozemcích v rámci honitby Pořejov s firmou Lesy České republiky, s.p. (IČ: 42196451) s roční náhradou za 1ha ve výši 127 Kč.
 

Datum vytvoření předlohy k tisku: 18:41:13 15.12.19
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2016&udz=461
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd