Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:03:06:33
Teplota [°C]:9.1
Vlhkost [%]:72.3
Tlak [hPa]:1008.8
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NEE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:03:04:59
Stav:100 %
Dnes je 08.07.2020
Nora
Úvodní stránka > Úřední deska > 2017 > Podrobnosti záznamu

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 21.6.2017 (č. 3/2017)

Vyvěšeno: 28.06.17 (15:09) -- 21.07.17          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 21.6.2017 (č. 3/2017):

Usnesení č. 17/3/1 -  ZO určuje pro veřejné zasedání dne 21.6.2017 zapisovatele Alenu Kořínkovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Rudu a Ludvíka Jüthnera.
Usnesení č. 17/3/2 -  ZO  schvaluje program veřejného zasedání č. 3/2017.
Usnesení č. 17/3/3 -  ZO  schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 2/2017 ze dne 27.4.2017.
Usnesení č. 17/3/4 -  ZO  schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.
Usnesení č. 17/3/5 -  ZO  schvaluje účetní závěrku za rok 2016.
Usnesení č. 17/3/6 -  ZO   schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ve výši 1600000 Kč, které budou do rozpočtu převedeny z finančních přebytků z minulých let.
Usnesení č. 17/3/7 -  ZO   schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Silnice Horšovský Týn a.s. (IČ: 45359164) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ``Protierozní opatření v jižní části obce Dlouhý Újezd'' v ceně 350900 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 17/3/8 -  ZO  schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou DYBS Plzeň s.r.o. (IČ: 62621033) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ``Odvodnění a opravy komunikací v jižní části obce Dlouhý Újezd'' v ceně 240264,67 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 17/3/9 -  ZO   schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou WINDOW HOLDING a.s. (IČ: 28436024) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ``Výměna oken a dveří v obecních budovách'' v ceně 334456,1 Kč vč. DPH, pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 17/3/10 -  ZO  schvaluje přijetí účelové dotace Plzeňského kraje ve výši 242 tisíc Kč do rozpočtu obce a podpis smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace, ke kterému pověřuje starostu.
Usnesení č. 17/3/11 -  ZO  schvaluje zahájení výběrového řízení na opravy otopné soustavy pro byt a restauraci v Kulturním domě.
Usnesení č. 17/3/12 -  ZO  souhlasí s opravou havarijního stavu sběrné jímky vodovodu a schvaluje smlouvu o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku (Lesy České republiky s.p.).
Usnesení č. 17/3/13 -  ZO  souhlasí s opravou kritického stavu vodovodních rozvodů ve vodojemu.
Usnesení č. 17/3/14 -  ZO  neschvaluje finanční příspěvek pro Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
Usnesení č. 17/3/15 -  ZO  neschvaluje finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s.
Usnesení č. 17/3/16 -  ZO  schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. (IČ: 25264605) na těžební a pěstební činnost s celkovým předpokládaným výtěžkem 134257 Kč bez DPH, přičemž náklady na pěstební činnost činí 68593 Kč bez DPH, fakturováno bude skutečné množství vytěženého dřeva změřené na odvozním místě.
Usnesení č. 17/3/17 -  ZO  schvaluje koupi částí pozemku p.č. 1505 v k.ú. Dlouhý Újezd o výměrách  77 a 8 m2 a část pozemku p.č. 1673 v k.ú. Velký Rapotín o výměře 2588 m2 dle geometrických plánů od firmy EKOČAS spol. s r.o. (IČ: 25249738) se sídlem Částkov 1, 34801 Částkov za dohodnutou cenu 25 Kč/m2.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 4885x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 22:55 23.06.