Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2018 > Podrobnosti záznamu

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 13.2.2018 (č. 1/2018)

Vyvěšeno: 27.02.18 (20:19) -- 15.03.18          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 13.2.2018 (č. 1/2018):

Usnesení č. 18/1/1 -  ZO  určuje pro veřejné zasedání dne 13.2.2018 zapisovatele Alenu Kořínkovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Rudu a Václava Tipku.
Usnesení č. 18/1/2 -  ZO   schvaluje program veřejného zasedání č. 1/2018.
Usnesení č. 18/1/3 -  ZO  schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 7/2017 ze dne 20.12.2017.
Usnesení č. 18/1/4 -  ZO  schvaluje žádost o dotaci k Plzeňskému kraji na modernizaci rozhlasu a zahájení výběrového řízení na tuto akci.
Usnesení č. 18/1/5 -  ZO  souhlasí s pořízením IS Munis od společnosti Triada, spol. s r.o. (IČ: 43871020) dle cenové nabídky.
Usnesení č. 18/1/6 -  ZO  neschvaluje finanční příspěvek z.s. Aragonit (IČ:69971943).
Usnesení č. 18/1/7 -  ZO neschvaluje připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".
Usnesení č. 18/1/8 -  ZO  stanovuje kompetenci starosty obce Dlouhý Újezd k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 400000 Kč, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce, tedy nedojde k navýšení celkových výdajů obce. Částka se sčítá za všechna rozpočtová opatření starosty mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

  • rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
  • kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále, když  včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
  • úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální  charakter, protože výdaj musí být realizován.

Starosta obce je povinen informovat zastupitelstvo obce o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty, a to na nejbližším zasedání  zastupitelstva obce, následujícím po shcválení rozpočtového opatření starostou, včetně stručného zdůvodnění.
 

Verze pro tisk          Zobrazeno: 2004x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:23 24.05.