Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:13:50:50
Teplota [°C]:14.5
Vlhkost [%]:80.7
Tlak [hPa]:997.4
Rychl. větru [m/s]:2.3
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:13:49:53
Stav:99.6 %
Dnes je 06.06.2020
Norbert
Úvodní stránka > Úřední deska > 2018 > Podrobnosti záznamu

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 2.5.2018 (č. 2/2018)

Vyvěšeno: 11.05.18 (12:02) -- 27.05.18          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 2.5.2018 (č. 2/2018):

Usnesení č. 18/2/1 -  ZO  určuje pro veřejné zasedání dne 2.5.2018 zapisovatelku Alenu Kořínkovou a ověřovatele zápisu Václava Tipku a Zdeňka Rudu.
Usnesení č. 18/2/2 -  ZO  schvaluje přidání dalších bodů do programu veřejného zasedání č. 2/2018.
Usnesení č. 18/2/3 -  ZO   schvaluje program veřejného zasedání č. 2/2018.
Usnesení č. 18/2/4 -  ZO   schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 1/2018 ze dne 13.2.2018.
Usnesení č. 18/2/5 -  ZO   schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem na projekt "Modernizace veřejného rozhlasu obce Dlouhý Újezd" ve výši 200 tisíc Kč a přijetí této dotace do rozpočtu obce.
Usnesení č. 18/2/6 -  ZO  schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu "Modernizace veřejného rozhlasu obce Dlouhý Újezd" s firmou SOVT-RADIO s.r.o. (IČ: 47238810) ve výši 273278.50 Kč.
Usnesení č. 18/2/7 -  ZO  schvaluje přijetí dotace na projekt "Pořízení traktorového nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro obec Dlouhý Újezd" (CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002961) od Ministerstva životního prostředí ve výši 591696.05 Kč do rozpočtu obce.
Usnesení č. 18/2/8 -  ZO  schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ŠRÁMEK INSTALCENTRUM s.r.o. (IČ: 26319420) na realizaci projektu "Zefektivnění otopné soustavy Kulturního domu Dlouhý Újezd" ve výši 264119 Kč (vč. DPH).
Usnesení č. 18/2/9 -  ZO  schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor - obchodu - č.p. 159 na st.p.č. 174 v k.ú. Dlouhý Újezd s p. Vu Van Truong (IČ: 69066507, Lom u Tachova 65, 34701 Tachov) s podmínkou zachování funkce smíšené prodejny na dobu neurčitou s ročním nájmem ve výši 500 Kč (bez záloh na elektřinu).
Usnesení č. 18/2/10 -  ZO  schvaluje zahájení projektových příprav k opravě vodojemu na pitnou vodu a souvisejících zařízení.
Usnesení č. 18/2/11 -  ZO  schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem (IČ: 70890366) o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 8448 Kč.
Usnesení č. 18/2/12 -  ZO  schvaluje poskytnutí účelové dotace na opravu, údržbu a bežný provoz kabin a hřiště na rok 2018 pro TJ Sparta, z.s. (IČ: 18251307) ve výši 70000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 18/2/13 -  ZO  neschvaluje poskytnutí dotace Stodské nemocnici, a.s. (IČ: 26361086).
Usnesení č. 18/2/14 -  ZO  neschvaluje poskytnutí daru pro Hospic Sv. Jiří, o.p.s. (IČ: 2272909).
Usnesení č. 18/2/15 -  ZO  schvaluje přistoupení obce Dlouhý Újezd do Sdružení místních samospráv ČR na základě §46 a §84 odst.2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 18/2/16 -  ZO schvaluje pořízení mulčovače se sběrným košem a vysokým výsypem od firmy ARBO, spol. s r.o. (IČ: 40522172) za cenu 221430 Kč (vč. DPH).
Usnesení č. 18/2/17 -  ZO  bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018.
Usnesení č. 18/2/18 -  ZO  schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.
Usnesení č. 18/2/19 -  ZO  schvaluje souhlas oprávněného se zastavením exekuce dle §55 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ve věci proti povinné Mikové Judit (IČ: 72271493) pro 600000 Kč s příslušenstvím.
Usnesení č. 18/2/20 -  ZO souhlasí s provedením údržby umělého trávníku na víceúčelovém hřišti firmou VYSSPA Sport Technology s.r.o. (IČ: 27967638) ve výši 34770 Kč.
Usnesení č. 18/2/21 -  ZO zamítá žádost TJ Sparta Dlouhý Újezd, z.s. (IČ:018251307) o dotaci na nákup sekacího traktoru.
Usnesení č. 18/2/22 -  ZO schvaluje pořízení sekacího traktoru ve výši 140000 Kč (vč. DPH) a rozpočtové opatření ve stejné výši spočívající v přivedení finančních prostředků z přebytků let minulých do rozpočtu obce.
 

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd)

 

Verze pro tisk          Zobrazeno: 2400x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 10:54 23.05.