Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:02:12:33
Teplota [°C]:7
Vlhkost [%]:77.2
Tlak [hPa]:1011.8
Rychl. větru [m/s]:7.1
Směr větru:SWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:02:09:51
Stav:94.1 %
Dnes je 23.02.2020
Svatopluk
Úvodní stránka > Úřední deska > 2018 > Podrobnosti záznamu

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 20.6.2018 (č. 3/2018)

Vyvěšeno: 21.06.18 (13:18) -- 07.07.18          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 20.6.2018 (č. 3/2018):

Usnesení č. 18/3/1 -  ZO   určuje pro veřejné zasedání dne 20.6.2018 zapisovatelku A. Kořínkovou a ověřovatele zápisu Z. Rudu  a L. Jüthnera.
Usnesení č. 18/3/2 -  ZO   schvaluje program veřejného zasedání č. 3/2018.
Usnesení č. 18/3/3 -  ZO  schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 2/2018 ze dne 2.5.2018.
Usnesení č. 18/3/4 -  ZO   schvaluje podle § 84 odst. 2 písmo c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce za rok 2017 ve znění předloženého návrhu s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením v tomto roce bez výhrad.
Usnesení č. 18/3/5 -  ZO   schvaluje roční účetní závěrku účetní jednotky Obec Dlouhý Újezd za rok 2017 a~převod výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 1185186,88 Kč z účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období v roce 2018. Nezjistilo, že by účetní  závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Usnesení č. 18/3/6 -  ZO  schvaluje inventarizační zprávu za rok 2017.
Usnesení č. 18/3/7 -  ZO  schvaluje smlouvu o výpůjčce sekacího traktoru SECO StarJet Exclusive UJ 102-22 (P4) s TJ Sparta Dlouhý Újezd, z.s. (IČ: 18251307) za účelem sekání trávy v areálu fotbalového hřiště s dobou trvání do konce doby životnosti či použitelnosti sekacího traktoru pro uvedený účel a pod podmínkou dostatečné údržby a péče pro celou plochu ve vlastnictví TJ Sparta Dlouhý Újezd, z.s.
Usnesení č. 18/3/8 -  ZO  neschvaluje finanční podporu pro Linku bezpečí, z.s.
 

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd)

Verze pro tisk          Zobrazeno: 3283x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 09:19 13.02.