Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2018 > Podrobnosti záznamu

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 12.12.2018 (č. 2/2018)

Vyvěšeno: 13.12.18 (14:46) -- 29.12.18          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 12.12.2018 (č. 2/2018):

Usnesení č. 18/2/1 -  ZO  určuje pro veřejné zasedání dne 12.12.2018 zapisovatelem Alenu Kořínkovou a ověřovateli zápisu Zdeňka Rudu a Miluši Křížkovou.
Usnesení č. 18/2/2 -  ZO   schvaluje přidání dalších bodů do programu veřejného zasedání č. 2/2018.
Usnesení č. 18/2/3 -  ZO    schvaluje upravený program veřejného zasedání č. 2/2018.
Usnesení č. 18/2/4 -  ZO    zmocňuje společnost PasProRea PD s. r. o., Holkov 32, 382 32 Velešín, IČO: 06988563, k zastupování Obce Dlouhý Újezd při stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 18/2/5 -  ZO    souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění veřejného pohřebiště s Městem Tachov a pověřuje starostu podáním žádosti o uzavření smlouvy dle zákona č. 256/2001 Sb., v platném znění.
Usnesení č. 18/2/6 -  ZO   schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o poplatku za komunální odpad s účinností od 1.1.2019.
Usnesení č. 18/2/7 -  ZO    pověřuje starostu obce k provedení závěrečných rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu obce na rok 2018; rozpočtová opatření je možné učinit pouze za účelem splnění platebních povinností vyplývajících z dříve sjednaných závazků  nebo z obecně závazných právních předpisů či uložených podle obecně závazných předpisů a dále k provedení výdajů nezbytných z hlediska zabezpečení chodu obce a obecního úřadu nebo zabránění škodám; učiněná rozpočtová opatření budou s odůvodněním předložena na vědomí zastupitelstvu obce na prvním zasedání zastupitelstva obce konaném v roce 2019.
Usnesení č. 18/2/8 -  ZO   schvaluje plán inventarizace s přílohami.
Usnesení č. 18/2/9 -  ZO   schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo ze dne 17.5.2005 s firmou IGRO s.r.o.  (IČ: 64359387) se sídlem Studánka 166, 347 01 Tachov.
Usnesení č. 18/2/10 -  ZO neschvaluje finanční dar pro Hospic Sv. Jiří.
Usnesení č. 18/2/11 -  ZO schvaluje rámcovou kupní smlouvu s firmou PRIMAGRA, a.s. (IČ: 45148155) se sídlem Nádražní 310, 26231 Milín na dodávku uhlí.
Usnesení č. 18/2/12 -  ZO pověřuje pana starostu Miroslava Křížka k zastupování ve svazku obcí Lučina - sdružení obcí ode dne 12.12.2018.

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd)

Verze pro tisk          Zobrazeno: 991x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 20:31 09.10.