Obec Dlouhý Újezd

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Vyvěšeno: 09.05.19 (11:11) -- 25.05.19          

V souladu s ustanovením §32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starosta obce Dlouhý Újezd oznamuje:

  • Volby se uskuteční:
        dne 24. května 2019 od 14 do 22 hodin a
        dne 25. května 2019 od  8 do 14 hodin.
  • Místem konání voleb pro voliče bydlící v obci Dlouhý Újezd je volební místnost v kinosálu Kulturního domu (Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov).
  • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství jiného členského státu EU (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem).
  • Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  • K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokznů předsedy okrskové volební komise.
  • Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování.
Verze pro tisk          Zobrazeno: 672x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 17:34 12.08.