Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:16:12:41
Teplota [°C]:22.2
Vlhkost [%]:65.9
Tlak [hPa]:1002.1
Rychl. větru [m/s]:3.6
Směr větru:W
Aktuální stav vodojemu:
Čas:16:09:57
Stav:100 %
Dnes je 01.08.2021
Oskar
Úvodní stránka > Úřední deska > 2019 > Podrobnosti záznamu

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 26.2.2019 (č. 5/2019)

Vyvěšeno: 12.03.19 (14:06) -- 28.03.19          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 26.2.2019 (č. 5/2019):

Usnesení č. 19/5/1 -  ZO určuje pro veřejné zasedání dne 26.2.2019 zapisovatelkou ***** a ověřovateli zápisu ***** a *****.
Usnesení č. 19/5/2 -  ZO schvaluje přidání dalšího bodu (žádost o dotaci na věcné vybavení pro JSDHO) do programu veřejného zasedání č. 5/2019.
Usnesení č. 19/5/3 -  ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 5/2019.
Usnesení č. 19/5/4 -  ZO schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 4/2019 ze dne 30.1.2019.
Usnesení č. 19/5/5 -  ZO  ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) projednalo a schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu Dlouhý Újezd za uplynulé období 12/2014-12/2018.
Usnesení č. 19/5/6 -  ZO  ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) schvaluje zadání změny územního plánu Dlouhý Újezd - datum úpravy únor 2019 z vlastního podnětu, projednané podle § 47 stavebního zákona s tím, že bude zpracován rovnou návrh změny územního plánu Dlouhý Újezd, bez variant řešení, nebude pořizováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem ve smyslu § 55a stavebního zákona.
Usnesení č. 19/5/7 -  ZO schvaluje pořizovatele změny ÚP Dlouhý Újezd - Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování - úřad územního plánování.
Usnesení č. 19/5/8 -  ZO pověřuje starostu obce RNDr. Miroslava Křížka pro spolupráci s pořizovatelem změny ÚP (tzv. určený zastupitel).
Usnesení č. 19/5/9 -  ZO schvaluje projektanta změny ÚP Dlouhý Újezd Ing. arch. Alexandru Kaskovou (se sídlem Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary).
Usnesení č. 19/5/10 -  ZO schvaluje směnu pozemku p.č. 712 v majetku Obce Dlouhý Újezd o výměře 4873 m2  za pozemky p.č. 764/3, 764/4, 764/5, 950/8 a 1372/1 o celkové výměře 5696 m2 (všechny pozemky v~k.ú. a~obci Dlouhý Újezd) s Lesy České republiky, s.p. (IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové).
Usnesení č. 19/5/11 -  ZO schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo č. 093/2017 na základě nových skutečností po vzájemné dohodě obou stran.
Usnesení č. 19/5/12 -  ZO schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Bohumilem Novohradským (IČO: 65566947, se sídlem Okružní 2039, 34701 Tachov) na realizaci projektu "Oprava sběrné jímky pitné vody" za cenu 498347.01 Kč bez DPH.
Usnesení č. 19/5/13 -  ZO schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji (IČO: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň) ve výši 12804 Kč na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v~roce 2019.
Usnesení č. 19/5/14 -  ZO schvaluje podání žádosti o dotaci k Plzeňskému kraji v rámci programu 2019 Příspěvek na vybavení o opravy neinvestiční povahy JSDHO.

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd)

Verze pro tisk          Zobrazeno: 2825x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 21:22 28.07.