Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:16:29:01
Teplota [°C]:21.9
Vlhkost [%]:65.7
Tlak [hPa]:1002.2
Rychl. větru [m/s]:2.3
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:16:24:53
Stav:100 %
Dnes je 01.08.2021
Oskar
Úvodní stránka > Úřední deska > 2019 > Podrobnosti záznamu

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 29.10.2019 (č. 8/2019)

Vyvěšeno: 05.12.19 (19:38) -- 21.12.19          

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 29.10.2019 (č. 8/2019):

Usnesení č. 19/8/1 -  ZO  určuje pro veřejné zasedání dne 29.10.2019 zapisovatelkou **** a ověřovateli zápisu **** a *****.
Usnesení č. 19/8/2 -  ZO  schvaluje přidání dalších bodů do program veřejného zasedání č. 8/2019.
Usnesení č. 19/8/3 -  ZO  schvaluje program veřejného zasedání č. 8/2019.
Usnesení č. 19/8/4 -  ZO  schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 7/2019 ze dne 19.8.2019.
Usnesení č. 19/8/5 -  ZO schvaluje členem kontrolníhiho výboru *****.
Usnesení č. 19/8/6 -  ZO  schvaluje odstoupení Obce Dlouhý Újezd od žádosti ze dne 13.4.2016 ohledně prodeje pozemků p.č. 950/8 a 1372/1 v k.ú. Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 19/8/7 -  ZO  schvaluje odstoupení Obce Dlouhý Újezd od žádosti ze dne 6.8.2018 ohledně prodeje pozemků p.č. 764/3, 764/4 a 764/5 v k.ú. Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 19/8/8 -  ZO  schvaluje směnu pozemku p.č. 712 (lesní pozemek) o výměře 4873 m2 ve vlastnictví Obce Dlouhý Újezd za pozemky p.č. 764/3, 764/4, 764/5, 950/8, 1372/1 a 1549 (vše ostatní plocha) o celkové výměře 5696 m2, vše v k.ú. Dlouhý Újezd, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p.
Usnesení č. 19/8/9 -  ZO  schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 1397/1 (vodní plocha) související s oprávněním k provedení napojení vodovodního přivaděče na stávající veřejný vodovod s budoucím obtíženým Lesy České republiky, s.p. (IČ: 42196451) a jednorázovou úplatou ve výši 10000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 19/8/10 -  ZO  schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č. 1387/3 v k.ú. Dlouhý Újezd v souvislosti s uložením podzemního vedení NN s ČEZ Distribuce, a.s. (IČ:~24729035) s jednorázovou úplatou ve výši 1000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 19/8/11 -  ZO  souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Bohumilem Novohradským (IČO: 65566947, se sídlem Okružní 2039, 34701 Tachov) ze dne 29.4.2019 ve věci změny termínu dokončení díla na 30.11.2019.
Usnesení č. 19/8/12 -  ZO  souhlasí s ukončením pronájmu restauračních prostor dohodou k 30.11.2019 a zároveň schvaluje záměr pronájmu restauračních prostor v KD.
Usnesení č. 19/8/13 -  ZO  schvaluje záměr pachtu pozemků p.č. 1492/1, 1524, 1533 a 1566 v k.ú. Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 19/8/14 -  ZO  schvaluje postup směřující k podání žádosti o dotaci na projekt modernizace vodojemu.
Usnesení č. 19/8/15 -  ZO souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1290/41 v k.ú. Dlouhý Újezd (ostatní plocha o výměře 4359 m$^2$) od TJ Sparta Dlouhý Újezd z.s. (IČ: 1825107) na Obec Dlouhý Újezd a schvaluje uzavření darovací smlouvy pro tento převod.
Usnesení č. 19/8/16 -  ZO  schvaluje uzavření dohody o umisťování psů do útulku pro psy s Gabrielou Jägerovou (IČO: 75331756, se sídlem Dlouhý Újezd 117, 34701 Tachov, provozovatelka psího útulku U Šmudliny) na dobu neurčitou s pevnou částkou za umístění psa do útulku ve výši 5000 Kč.
Usnesení č. 19/8/17 -  ZO  souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s projekční kanceláří Ing.arch. Alexandra Kasková (IČ: 16698665, se sídlem Sokolovská 119/54, 36005 Karlovy Vary) na zhotovení změny č. 1 Územního plánu Dlouhý Újezd v celkové výši 128865 Kč.
Usnesení č. 19/8/18 -  ZO schvaluje udělení plné moci panu Karlu Ferschmannovi (starosta v Němčovicích) k zastupování Obce Dlouhý Újezd na Republikovém shromáždění Sdružení místních samospráv ČR, které se koná dne 31.10.2019.

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd)

Verze pro tisk          Zobrazeno: 1980x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 21:22 28.07.