Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:17:54:14
Teplota [°C]:-2
Vlhkost [%]:85.5
Tlak [hPa]:994
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:17:49:48
Stav:100 %
Dnes je 25.01.2021
Miloš
Úvodní stránka > Úřední deska > 2020 > Podrobnosti záznamu

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 19.6.2020 (č. 12/2020)

Vyvěšeno: 08.07.20 (08:48) -- 24.07.20          

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 19.6.2020 (č. 12/2020):

Usnesení č. 20/12/1 -  ZO  určuje pro veřejné zasedání dne 19.6.2020 zapisovatelkou **** a ověřovateli zápisu ***** a *****.
Usnesení č. 20/12/2 -  ZO  schvaluje přidání bodu do programu veřejného zasedání č. 12/2020.
Usnesení č. 20/12/3 -  ZO  schvaluje program veřejného zasedání č. 12/2020.
Usnesení č. 20/12/4 -  ZO  schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 11/2020 ze dne 4.5.2020.
Usnesení č. 20/12/5 -  ZO  schvaluje podle § 84 odst. 2 písmo c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce za rok 2019 ve znění předloženého návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad a dává souhlas s celoročním hospodařením v tomto roce bez výhrad.
Usnesení č. 20/12/6 -  ZO  schvaluje roční účetní závěrku účetní jednotky Obce Dlouhý Újezd za rok 2019 a převod  hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 1 150 641,46 Kč z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období v roce 2020.
ZO nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Usnesení č. 20/12/7 -  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
Usnesení č. 20/12/8 -  Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020, číslo usnesení 1536/20, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020“. Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu Obce Dlouhý Újezd ve výši 1 000 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 20/12/9 -  ZO  schvaluje zahájení výběrového řízení na projekt "Přivaděc pitné vody do obce Dlouhý Újezd".
Usnesení č. 20/12/10 -  Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020 poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „PSOV PK 2020 - Projekty obcí“. Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu Obce Dlouhý Újezd ve výši 450 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 20/12/11 -  Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020, číslo usnesení 1480/20, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu Obce Dlouhý Újezd ve výši 21900 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 20/12/12 -  ZO  schvaluje zahájení přípravných prací (projektové dokumentace, soupisy prací a prostředků apod.) pro žádost o dotaci na opravu Kulturního domu a obchodu.
Usnesení č. 20/12/13 -  ZO  schvaluje zařazení území obce Dlouhý Újezd do území působnosti MAS Zlatá cesta, o.p.s. na programové období 2021-2027.
Usnesení č. 20/12/14 -  ZO  schvaluje spisový a skartační řád obce Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 20/12/15 -  ZO  schvaluje zcelení p.č. EN 1339/1 a GP 65 v k.ú. Dlouhý Újezd a povýšení do KN.
Usnesení č. 20/12/16 -  ZO  schvaluje poskytnutí příspevku 3000 Kč na provoz Linky bezpečí, z.s. (IČ: 61383198).

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd).

Verze pro tisk          Zobrazeno: 1118x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 12:49 15.01.