Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:05:16:37
Teplota [°C]:0
Vlhkost [%]:87.6
Tlak [hPa]:998.7
Rychl. větru [m/s]:2.1
Směr větru:SWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:05:14:59
Stav:100 %
Dnes je 28.01.2021
Otýlie
Úvodní stránka > Úřední deska > 2020 > Podrobnosti záznamu

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 27.8.2020 (č. 13/2020)

Vyvěšeno: 17.09.20 (14:28) -- 03.10.20          

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 27.8.2020 (č. 13/2020):

Usnesení č. 20/13/1 -  ZO určuje pro veřejné zasedání dne 27.8`.2020 zapisovatelkou **** a ověřovateli zápisu ***** a *****.
Usnesení č. 20/13/2 -  ZO schvaluje přidání bodu do programu veřejného zasedání č. 13/2020.
Usnesení č. 20/13/3 -  ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 13/2020.
Usnesení č. 20/13/4 -  ZO schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 12/2020 ze dne 19.6.2020.
Usnesení č. 20/13/5 -  ZO schvaluje strategický plán rozvoje obce Dlouhý Újezd na roky 2020-2025.
Usnesení č. 20/13/6 -  ZO schvaluje podání žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV a Fiche č. 6 Cesta k obnově venkova přes MAS Zlatá cesta, o.p.s. s celkovou výší způsopbilých výdajů 828620 Kč (vč. DPH).
Usnesení č. 20/13/7 -  ZO schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 1337/8 v k.ú. Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 20/13/8 -  ZO neshvaluje záměr prodeje části p.p.č. 988/7 a 988/35 v k.ú. Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 20/13/9 -  ZO neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 75/2 v k.ú. Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 20/13/10 -  ZO schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 1340/1 v k.ú. Dlouhý Újezd o výměře cca 110 m$^2$ za hasičskou zbrojnicí.
Usnesení č. 20/13/11 -  ZO  schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Usnesení č. 20/13/12 -  ZO  schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2019 s Ing.arch. Alexandrou Kaskovou (IČ: 16698665, se sídlem Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary) v souvislosti s úpravami pro opakované veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚPO.
Usnesení č. 20/13/13 -  ZO schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor restaurace Kulturního domu dohodou k termínu uvedeném nájemcem (nejpozději do 15.9.2020).
Usnesení č. 20/13/14 -  ZO souhlasí v souladu s ustanovením §15 zákona č. 92/1991 Sb, o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, v případě uzavření smlouvy o převodu privatizovaného majetku - p.p.č. 1361/1 a 913/2 v k.ú. Dlouhý Újezd s SPÚ - s převzetím veškerých práv a~závazků souvisejících s tímto majetkem. U p.p.č. 1361/1 se jedná o Dohodu o finančním vyrovnání s Honebním společenstvem Dlouhý Újezd.

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd).

Verze pro tisk          Zobrazeno: 470x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 21:28 27.01.