Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Články > Podrobnosti záznamu

Nejasnosti ve volebnímu programu SNK DLOUHÝ ÚJEZD

Napsáno: 26.09.14          Autor: Ivana Chejnovská          

Aktualizováno 3.10.2014:

Vážení spoluobčané,
do dnešního dne jsem bohužel neobdržela od nikoho z kandidátní listiny SNK Dlouhý Újezd vůbec žádnou odpověď na své dotazy k jejich volebnímu programu, zveřejněné na těchto stránkách dne 26.9.2014. Veřejné jednání zastupitelstva obce, svolané na 2.10.2014, na kterém jsem měla v plánu opět položit tyto dotazy, se bohužel nesešlo a nebylo ani usnášeníschopné. Nedostavili se zastupitelé ze strany SNK Dlouhý Újezd. Někteří se omluvili, jiní nikoliv. Přítomen byl pouze jediný. Schůze byla rozpuštěna.
V Dlouhém Újezdu dne 3.10.2014.
Ivana Chejnovská

 

V předchozích dnech byl po vesnici roznesen volební program SNK DLOUHÝ ÚJEZD. S ohledem na pomalu končící volební období, ve kterém velká část kandidátů tohoto sdružení zastávala zastupitelské posty, vyvolává
tento volební program více otázek než odpovědí týkající se povolební činnosti.  Proto jsem se rozhodla otázky sepsat a požádat alespoň některé kandidáty SNK DLOUHÝ ÚJEZD o jejich zodpovězení...
Pro lepší orientaci je přiložen také zmiňovaný volební program.

 

Vážení kandidáti SNK Dlouhý Újezd,

jsme velmi potěšeni, že i nadále slibujete otevřenou prezentaci názorů nás, místních občanů. Rádi přijímáme. Máme již nyní před volbami zásadní doplňující dotazy k vašemu volebnímu programu. Některé z nich vám nyní položíme. Odpovědi jsou důležité pro naše volební rozhodnutí.

Dotaz následuje bezprostředně za označením oblasti a číslem bodu ve vašem volebním programu:

I. 2) Konkrétně – které provozní výdaje a o kolik?

I. 7) Občané mají již teď možnost prezentovat své názory na webu či v Občasníku, někteří toho aktivně využívají. Zajímá mě, jestli tento bod programu zároveň znamená, že též na veřejných obecních schůzích se občasné budou moci vyjádřit ve veřejné diskuzi. Znamená to, že v případě vašeho zvolení zastupiteli obce nebudete již hlasovat pro zákaz diskuze k jednotlivým bodům programu?

I. 9) Jak konkrétně zefektivníte práci obecních zaměstnanců? Již ve svém stávajícím působení coby zastupitelé jste měli možnost kontroly kvality a množství jejich odvedené práce. Jak a jak často jste to dosud prováděli a s jakým výsledkem? Jaká jste učinili opatření?

Nyní nám bohužel chybí strana s body III a IV, váš program jsme obdrželi bez této strany..

V. 2) V jakých místech (pozemek) plánujete postavit školku s družinou? Z jakých zdrojů budete tuto investici financovat? Sdělte nám prosím předběžnou výši nákladů na tuto investici, pokud o ní již hovoříte a přibližné roční náklady na provoz tohoto zařízení.

V. 3) Jakou částku do rozpočtu a jakým školám budete přispívat?

VI. 1) Jaké „zařízení pro sociálně slabé občany“ máte na mysli, s jakými službami? Dům s pečovatelskou službou plánujete zřídit přímo v naší obci? Pokud ano, z jakých prostředků a kde? Kolik by stál roční provoz tohoto zařízení a z jakých zdrojů by byl tento provoz financován?

VI. 2) Pokud se zasadíte o novou výstavbu rodinných domů, sdělte nám prosím, jak v těchto případech vyřešíte napojení na kanalizační řad. Protože již nyní nepostačuje kapacitně místní přírodní čistírna a žádná novostavba již nedostane povolení dotčených úřadů.

VIII. 4) Vzhledem k tomu, že řada z vás již působila v zastupitelstvu v právě končícím období, sdělte nám prosím, co jste konkrétně jeden každý z vás v tomto uplynulých čtyřech letech udělali pro získání finančních zdrojů ze strukturálních fondů. Kolik prostředků jste takto získali a na co.

VIII. 6) Vaši zvolení zastupitelé budou vykonávat své funkce bez nároku na odměnu, tak jako dosud. Jak to bude s případným starostou, zvoleným z vašich řad? Budete usilovat, aby pracoval jako uvolněný či neuvolněný?

Děkujeme za odpovědi a přejeme hodně sil v povolebním úsilí k uskutečňování vašich záměrů.

Za všechny

Ivana Chejnovská

Dlouhý Újezd 202

 

 

PřílohaFormátVelikost
Rozesílaný volební program SNK DLOUHÝ ÚJEZDpdf822.68 KB
Datum vytvoření předlohy k tisku: 13:50:22 15.07.24
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=7&cln=20
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd