Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2020 > Podrobnosti záznamu

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd č. 12/2020

Vyvěšeno: 12.06.20 (16:06) -- 19.06.20          

Místo konání: sál kulturního domu

Doba konání:  pátek 19.6.2020 od 18 hodin

Navržený program:

 • kontrola usnesení a zápisu z veřejného zasedání ze dne 4.5.2020
 • závěrečný účet obce za rok 2019
 • roční účetní závěrka za rok 2019
 • rozpočtové opatření č. 3/2020
 • projekt Přivaděč pitné vody do obce Dlouhý Újezd
 • dotace na pořízení zvoničky
 • dotace na věcné vybavení JSDH
 • projekt na opravu Kulturního domu a obchodu
 • zařazení do územní působnosti MAS Zlatá cesta, o.p.s.
 • spisový a skartační řád obce
 • zcelení p.č. EN 1339/1 a GP 65 v k.ú. Dlouhý Újezd
 • různé
 • diskuze
Datum vytvoření předlohy k tisku: 19:53:57 18.09.21
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?udz=684&n=1&sn=2020
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd