Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2022 > Podrobnosti záznamu

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd č. 24/2022

Vyvěšeno: 22.06.22 (16:41) -- 29.06.22          

Místo konání: sál kulturního domu
Doba konání: středa 29.6.2022 od 18 hodin

Navržený program:

 • závěrečný účet obce za rok 2021
 • účetní závěrka za rok 2021
 • rozpočtové opatření č. 3/22
 • projekt Zatemnění oken v sálu kulturního domu Dlouhý Újezd
 • projekt Pořízení el. úřední desky a hasičského vybavení
 • dodatek ke smlouvě o dílo (Modernizace vodojemu)
 • rekonstrukce veřejného osvětlení
 • rekonstrukce elektroinstalace v obchodu
 • žádost o ukončení pronájmu obchodu
 • smlouva o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury pro systém DTM PK
 • mapování a obnova vodovodu a kanalizace
 • zřízení služebnosti (kanalizace) na části p.p.č. 1327/18
 • dodatek ke smlouvě o dílo (svoz odpadu)
 • prezentace v knize Tachov a okolí z nebe
Datum vytvoření předlohy k tisku: 00:40:02 30.06.22
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?udz=781&n=1&sn=2022
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd