Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Oznámení - ukončení aktualizace BPEJ

Vyvěšeno: 29.01.09 (09:00) -- 13.02.09          

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Tachov

Spisová zn: 035/BPEJ/l/A
Naše čj.: 189/2009-130731
Vyřizuje: Zdenka Pšenáková, Tel.: 374 705 389,Fax: 374 705 392, e-mail: zdenka.psenakova@mze.cz

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Datum: 26. ledna 2009

Oznámení

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, jako příslušný správní úřad podle ustanoveni § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb. (dále jen zákon)
oznamuje
ve smyslu § 4 odst 2 vyhlášky i. 327/1998 Sb., v platném znění, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ ) a postup pro jejich vedení a aktualizaci,
ukončení aktualizace BPEJ v katastrálním území Dlouhý Újezd, Obec Dlouhý Újezd.

Na základě výsledků aktualizace BPEJ byly provedeny změny map BPEJ, které jsou platné od 1.2.2009.

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Mze, Pozemkového úřadu Tachov a na úřední desce Obecního úřadu v Dlouhém Újezdě.

Ing. Vladimír Svoboda, ředitel

Datum vytvoření předlohy k tisku: 13:32:29 06.06.20
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2009&udz=65
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd