Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2016 > Podrobnosti záznamu

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva č. 7/2016 ze dne 13.10.2016

Vyvěšeno: 19.10.16 (16:00) -- 04.11.16          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 13.10.2016 (č. 7/2016):

Usnesení č. 16/7/1 -  ZO  určuje pro veřejné zasedání dne 13.10.2016 zapisovatelku Alenu Kořínkovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Rudu a Václava Salabu.
Usnesení č. 16/7/2 -  ZO souhlasí s přidáním dalších bodů do programu veřejného zasedání č. 7/2016.
Usnesení č. 16/7/3 -  ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 7/2016.
Usnesení č. 16/7/4 -  ZO schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 6/2016 ze dne 8.9.2016.
Usnesení č. 16/7/5 -  ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou výběrového řízení Střechy ZAKO - TC s.r.o. (IČ: 28017153) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ``Stavební úpravy objektu garáže a technického zázemí - střecha'' v ceně 561446 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 16/7/6 -  ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným subjektem výběrového řízení Václav Novohradský (IČ: 11667229) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ``Stavební úpravy objektu garáže a technického zázemí - elektroinstalace'' v ceně 111269,2 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 16/7/7 -  ZO schvaluje přijetí účelové dotace Plzeňského kraje ve výši 250 tisíc Kč do rozpočtu obce a podpis smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace, ke kterému pověřuje starostu.
Usnesení č. 16/7/8 -  ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou výběrového řízení Tesařství Kříž s.r.o. (IČ: 25206664) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ``Sportoviště pro volnočasové aktivity'' v ceně 183876,99 Kč vč. DPH, pověřuje starostu podpisem této smlouvy a schvaluje rozpočtové opatření, kdy budou využity finanční prostředky z přebytků z minulých let.
Usnesení č. 16/7/9 -  ZO souhlasí s realizací projektu na opravu sklepních topných rozvodů Kulturního domu a zahájením výběrového řízení.
Usnesení č. 16/7/10 -  ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na kontejnerový nosič, kontejnery a štěpkovač a schvaluje smlouvu s firmou Dotace Snadno spol. s r.o., IČ: 03638600 na zpracování žádosti a manažerské řízení projektu za 39 tisíc Kč bez DPH.
Usnesení č. 16/7/11 -  ZO schvaluje záměr koupě části p.p.č. 1673 v k.ú. Velký Rapotín a části p.p.č. 1505 v k.ú. Dlouhý Újezd a souhlasí s přípravou podkladů (GP apod.) na náklady Obce Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 16/7/12 -  ZO rozhodlo ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, o pořízení územní studie pro zastavitelnou plochu s označením Z9 – plocha bydlení jako obytná zóna U remízku (plocha BV - výměra 4,1759 ha) dle ÚP Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 16/7/13 -  ZO ve smyslu § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, schvaluje žádost obce o pořizování územní studie pro pořizovatele – Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování -  „úřad územního plánování“, Hornická 1695, 347 01 Tachov.
Usnesení č. 16/7/14 -  ZO pověřuje starostu obce pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územní studie pro zastavitelnou plochu Z9.

 

Datum vytvoření předlohy k tisku: 19:26:20 15.12.19
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2016&udz=451
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd