Obec Dlouhý Újezd

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 19.12.2018 (č. 3/2018)

Vyvěšeno: 03.01.19 (22:33) -- 19.01.19          

Výpis usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 19.12.2018 (č. 3/2018):

Usnesení č. 18/3/1 -  ZO   určuje pro veřejné zasedání dne 19.12.2018 zapisovatelem Alenu Kořínkovou a ověřovateli zápisu Václava Salabu a Ludvíka Jüthnera.
Usnesení č. 18/3/2 -  ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 3/2018. 
Usnesení č. 18/3/3 -  ZO  schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 2/2018 ze dne  12.12.2018.
Usnesení č. 18/3/4 -  ZO   schvaluje rozpočet obce na rok 2019 ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení;  příjmy ve výši 6.7 mil. Kč, výdaje ve výši 7.9 mil. Kč, financování ve výši 1.2 mil. Kč. Rozpočet schvaluje jako schodkový.
Usnesení č. 18/3/5 -  ZO   schvaluje střednědobý výhled na léta 2020-2022 ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. 18/3/6 -  ZO  souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy s Janem Matějkou (IČ: 64884074, Velký Rapotín 14, Tachov 347 01) na pozemek p.č. 1326/1 o celkové výměře 55958 m2 za cenu 3500 Kč/ha/rok na dobu od  1.1.2019 do 31.12.2024 s 3 měsíční výpovědní lhůtou a dalšími podmínkami dle záměru.
Usnesení č. 18/3/7 -  ZO   schvaluje cenovou kalkulaci na rok 2019 pro vodné ve výši 19 Kč/m3 a stočné ve výši 6 Kč/m3.
Usnesení č. 18/3/8 -  ZO   stanovuje, že starosta obce může za období mezi zasedáními zastupitelstva obce schválit rozpočtová opatření max. do výše 700 000 Kč příjmů a max. do výše 700 000 Kč výdajů. Rozpočtové opatření obsahuje všechny schválené rozpočtové změny.


Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd)

Verze pro tisk          Zobrazeno: 262x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 15.03.